Σύνδεση

Το Συμβούλιο της Ευρώπης σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και με την ευγενική υποστήριξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου διοργανώνει διεθνές περιφερειακό σεμινάριο στην Αλεξανδρούπολη στις 11-12 Οκτωβρίου 2016. Το σεμινάριο εντάσσεται στο διακυβερνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Εκπαιδεύοντας για τη διαφορετικότητα και τη δημοκρατία: διδάσκοντας ιστορία στη σύγχρονη Ευρώπη», το οποίο είναι τετραετές και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2019. Στις εργασίες του σεμιναρίου θα λάβουν μέρος 37 ειδικοί από πολλές ευρωπαϊκές χώρες (υπεύθυνοι χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής, σχεδιαστές αναλυτικών προγραμμάτων, συγγραφείς σχολικών εγχειριδίων και εκπαιδευτικού υλικού, καθηγητές πανεπιστημίων ειδικευμένοι στην ιστορική εκπαίδευση, εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διδάσκουν ιστορία, σύμβουλοι εκπαίδευσης, εκπρόσωποι επιστημονικών συλλόγων και μη κυβερνητικών οργανώσεων), καθώς και η ηγεσία του Τμήματος για την Ιστορική Εκπαίδευση του Συμβουλίου της Ευρώπης.