Σύνδεση

Με μια διαφορετική οπτική στη σπουδή της ιστορίας – ανακαλύπτοντας πρότυπα τα οποία είναι παρόμοια σε διαφορετικές γενιές.

Οι γενιές οι οποίες ενηλικιώνονται κατά τη διάρκεια μιας κρίσης ή μιας αφύπνισης απορροφούν τα διδάγματα αυτής της καθοριστικής εποχής και τα κουβαλούν στις στάσεις και στις συμπεριφορές τους στη μετέπειτα ζωή τους. Οι δημογράφοι Στράους και Χάου (Strauss & Howe) τις ονομάζουν κυριαρχούσες γενιές. Οι γενιές που μεγαλώνουν ως παιδιά κατά τη περίοδο μιας κρίσης ή αφύπνισης αποκτούν έναν εξαρτημένο ρόλο κατά τη διάρκεια αυτής της καθοριστικής εποχής, ο οποίος διαμορφώνει τις μελλοντικές στάσεις και συμπεριφορές τους με διαφορετικούς τρόπους. Οι Strauss και Howe τις ονομάζουν υποχωρητικές γενιές. Καθώς ενηλικιώνεται μια γενιά νέων και διαμορφώνει τη συλλογική της φυσιογνωμία, ένα αντιθετικό γενεακό αρχέτυπο βρίσκεται στη μέση ηλικία και στο αποκορύφωμα της δύναμής του.

H Wikipedia για τη Γενεακή Θεωρία των Strauss και Howe

  1. Πώς συγκροτείται μια γενιά;
  2. Έχουμε ανάγκη από την κατανόηση των γενιών;
  3. Είναι οι γενιές «εγκάρσιες» στην Ευρώπη; Έχουν κοινά χαρακτηριστικά; 

Οι γενιές από το 1920

  1. Η Σιωπηλή ή Παραδοσιακή Γενιά (1922-1945)
  2. Η Γενιά της «έκρηξης των γεννήσεων» /Baby Boomers Generation (1946-1964)
  3. H Γενιά X / Generation X (1965-1974)
  4. Η Γενιά Υ / Generation Y (1975-1984)
  5. Η Γενιά της Χιλιετίας / Millennial Generation (1985-σήμερα)