Σύνδεση

Θέμα

Θεματικές ενότητες

Εισαγωγή

Εισαγωγή

Με αφετηρία το Ηνωμένο Βασίλειο στα τέλη του 18ου αιώνα η Βιομηχανική Επανάσταση εξαπλώθηκε ραγδαία, με διαφορετικούς, ωστόσο, ρυθμούς και Συνέχεια
Δημογραφική και κοινωνική αλλαγή

Δημογραφική και κοινωνική αλλαγή

Η Βιομηχανική Επανάσταση άλλαξε ριζικά την κοινωνική και πολιτισμική μορφή των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Η προλεταριοποίηση μεγάλου αριθμού εργαζομένων στη γη Συνέχεια
  • 1