Σύνδεση

Αφού χωριστούν σε ομάδες οι μαθητές προγραμματίζουν, πραγματοποιούν και τεκμηριώνουν ένα μεγάλο ταξίδι σε μέρη του κόσμου που βρίσκονται σε άλλη ήπειρο. Ο σκοπός του ταξιδιού αυτού είναι η αναθεώρηση των κύριων στερεοτύπων που συνδέονται με τις χώρες επίσκεψης και η ανάδειξη της πολιτισμικής πραγματικότητάς τους μέσα από μια μη δυτική και μη ευρωπαϊκή οπτική γωνία. Η προετοιμασία του ταξιδιού είναι μέρος της δραστηριότητας και ο δάσκαλος καλείται να καθοδηγήσει τις επιλογές των μαθητών.

 1. Αποφασίστε τον τόπο και το χρόνο (20ός ή 21ος αιώνας) του ταξιδιού.
 2. Χρησιμοποιήστε έναν παγκόσμιο χάρτη για να σχεδιάσετε την πορεία, τις χώρες επίσκεψης (να είναι το λιγότερο δύο), τα μεταφορικά μέσα, τον προϋπολογισμό, τη διαμονή· προβλέψτε προκλήσεις που ενδέχεται να προκύψουν.
 3. Αποφασίστε ποιο θα είναι το τελικό προϊόν της κάθε ομάδας (σελίδες ημερολογίου, άρθρα σε εφημερίδες, κάρτες, σημειώσεις για μελλοντικά δοκίμια, σύνοψη για ένα ντοκιμαντέρ).
 • Επικεντρώστε στις παρακάτω θεματικές κατηγορίες (επιλέξτε τρεις): παιδιά, γυναίκες, μόδα, κατοικίες, τρόπος ζωής, μέσα μεταφοράς, τόποι λατρείας, δραστηριότητες αναψυχής, τεχνολογία και εκπαίδευση.
 • Χρησιμοποιήστε τη διαδικτυακή τεχνολογία για να ερευνήσετε και ετοιμάστε μια παρουσίαση· επιλέξτε εικόνες για να τεκμηριώσετε τα ευρήματα.
 • Αξιοποιήστε τα εργαλεία της ιστορικής επιστήμης για να συγκεντρώσετε πληροφορίες και εικόνες.
 1. Κάθε ομάδα θα αναφερθεί:
 • στις διαδικασίες εύρεσης πληροφοριών και στα προβλήματα που αντιμετώπισε
 • στις νέες οπτικές που απέκτησε
 • στις τοπικές προσλήψεις και λανθασμένες αντιλήψεις για την Ευρώπη και γενικά για τη Δύση
 1. Ολοκληρώστε τη δραστηριότητα κάνοντας μια συζήτηση που θα έχει στόχο οι μαθητές
 • να ανοίξουν τους ορίζοντες της σκέψης τους
 • να επαναξιολογήσουν στάσεις και αντιλήψεις της εποχής
 • να αντιληφθούν πληρέστερα ζητήματα που σχετίζονται με τη μη βίαιη επικοινωνία.