Σύνδεση

Χωριστείτε στην τάξη σας σε δυο ομάδες. Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες και τις εικόνες από την ενότητα των πηγών και κάνοντας περαιτέρω έρευνα, να επιχειρήσετε να κάνετε μια αναπαράσταση του αγώνα λόγου μεταξύ του ντε λας Κάζας και του Σεπουλβέδα για το ζήτημα των δικαιωμάτων των Ινδιάνων. Κάθε μια από τις ομάδες των μαθητών θα πρέπει να διατυπώσει αιτιολογημένα επιχειρήματα τόσο υπέρ της θέσης που θα αναλάβει να υποστηρίξει, όσο και κατά της αντίθετης άποψης.