Σύνδεση

Η παγκοσμιοποίηση δίνει στα άτομα νέες ευκαιρίες για να είναι ενεργοί πολίτες. Οι μαθητές είναι καλά ενημερωμένοι για τρέχοντα παγκόσμια γεγονότα και για την πρόσφατη παγκόσμια ιστορία μέσω της εκτίμησης των σχολίων των μέσων ενημέρωσης.

Στο πλαίσιο αυτό επίκαιρες ειδήσεις μπορούν να αξιοποιηθούν για να ελεγχθεί η κατανόηση των επιπτώσεων της παγκοσμιοποίησης από τους μαθητές και οι ίδιοι μπορούν να συζητήσουν θέματα όπως «Τι έκανε η παγκοσμιοποίηση για μας;»