Σύνδεση

Τα κορίτσια και οι γυναίκες αποτελούν μία από τις περιπτώσεις ομάδων που ενδέχεται να βιώνουν διαφοροποιημένη πρόσβαση στην εκπαίδευση.

  1. Μπορείτε να εντοπίσετε άλλες ομάδες ατόμων οι οποίες αντιμετωπίζονται μειονεκτικά όσον αφορά την πρόσβαση τους στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας σας;
  2. Ποιες πρωτοβουλίες θα μπορούσαν να βελτιώσουν την κατάσταση για τις μειονεκτούσες ομάδες;
  3. Πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης;