Σύνδεση

Η συζήτηση ανάμεσα στους υπέρμαχους μιας «παραδοσιακής» παιδαγωγικής και εκείνων μιας «προοδευτικής» παιδαγωγικής εξακολουθεί να γίνεται μέχρι σήμερα.

  1. Ποια θεωρείτε ως πλέον ενδεδειγμένη παιδαγωγική στην εποχή της παγκοσμιοποίησης;
  2. Για ποιους λόγους;