Σύνδεση

Διδακτική ενότητα: Δίνοντας αξία στην ατομική ζωή των ανθρώπων
Πού απευθύνεται: Λύκειο

«Ούτε ο κανιβαλισμός, ούτε η θυσία των ανθρώπινων θυμάτων στους θεούς από τους Ινδιάνους, είναι αδικήματα τα οποία θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν τον πόλεμο που εξαπολύεται εναντίον τους. Πρώτον, επειδή τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν, αλλά είναι σπάνιες, και δεύτερον, διότι ο εν λόγω κανιβαλισμός και η θυσία αποτελούν ουσιώδη μέρη των θρησκευτικών τους τελετών... Μια αλλαγή θρησκείας είναι ένα θέμα το οποίο δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με ελαφρότητα και με κανένα τρόπο δεν πρέπει να επιβληθεί με τη βία, γιατί δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα πιο δύσκολο και πιο σημαντικό για έναν άνθρωπο από το να εγκαταλείψει την πρωταρχική του θρησκεία, ακόμη και αν οι ιεροτελεστίες της περιλαμβάνουν τη θυσία ανθρώπινων θυμάτων ...»

Απόσπασμα από την «Απολογία» του Bαρθολομαίου ντε λας Κάζας (Bartolomé de las Casas, Apologia)

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Βαρθολομαίος ντε λας Κάζας, Η καταστροφή των Ινδιάνων. Σύντομη ανασκόπηση της καταστροφής των Ινδιών 1552, εκδ. Στοχαστής, Αθήνα 1984.