Σύνδεση

Ανατρέξτε στις εικόνες.

Οι ιδεολογίες της εκπαίδευσης που εκπροσωπούνται εδώ, εγκολπώνουν διαφορετικές μορφές παιδαγωγικής, μαζί με διαφορετικές επιστημολογικές παραδοχές σχετικά με τη φύση της γνώσης, το περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων και τις αξίες στις οποίες πίστευε η κοινωνία.

Σε ποιους σκοπούς της εκπαίδευσης παραπέμπει η καθεμιά από τις εικόνες;

Διαφορετικοί σκοποί της εκπαίδευσης