Σύνδεση

Σε ποιο βαθμό τα πανεπιστήμια αντιπροσωπεύουν σήμερα μια κοινή κληρονομιά της ευρωπαϊκής πολιτιστικής και θεσμικής ταυτότητας;

  1. Πόσο πιστεύετε ότι τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια έχουν συμβάλει στο παρελθόν στην οικοδόμηση μιας κοινής κουλτούρας στην Ευρώπη;
  2. Κατά τη γνώμη σας, υπάρχει μεγαλύτερoς ή μικρότερος πολιτισμικός συγκερασμός στην Ευρώπη σήμερα, σε σύγκριση με το παρελθόν;