Σύνδεση

Τα αγγλικά σήμερα χρησιμοποιούνται σε όλο τον κόσμο ως ακαδημαϊκή 'lingua franca' (κοινή γλωσσά).

  1. Ποιο θεωρείτε πιο σημαντικό: η μάθηση να γίνεται σε μια κοινή γλώσσα ή στη μητρική γλώσσα του φοιτητή/της φοιτήτριας;