Σύνδεση

Να επιλέξετε ένα ή περισσότερα παραμύθια από τις ιστοσελίδες

 http://www.paramithia.net

http://www.paramithas.gr

http://www.paidika-paramythia.yolasite.com

Ποιες υπόρρητες αξίες μεταδίδονται στους αναγνώστες των παραμυθιών; 

Αναλογιστείτε τη διαπολιτισμική μετάδοση αξιών. Δύο θεωρίες καταγωγής των παραμυθιών έχουν επιχειρήσει να εξηγήσουν τα κοινά στοιχεία που παρατηρούνται στα παραμύθια που είναι κοινά σε όλο τον κόσμο. Η μία είναι ότι υπήρξε ένα και μοναδικό σημείο προέλευσης, το οποίο  δημιούργησε όλα τα παραμύθια, που με την πάροδο του χρόνου εξαπλώθηκαν παντού. Σύμφωνα με τη δεύτερη θεωρία, αυτά τα παραμύθια πηγάζουν από την κοινή ανθρώπινη εμπειρία και έτσι μπορούν να εμφανιστούν με παραλλαγές σε πολλές διαφορετικές περιοχές του κόσμου.

Πολλές από αυτές τις αξίες μπορούν να θεωρηθούν κατάλληλες για την κοινωνία στην οποία δημιουργήθηκαν τα παραμύθια· ωστόσο, σε νεότερες εποχές, παρόλο που οι αξίες των κοινωνιών έχουν μεταβληθεί, τα παραμύθια αυτά διατηρούνται αναλλοίωτα.

Σκεφτείτε ότι τα παραμύθια ήταν στην πραγματικότητα μια μορφή ενήλικης διασκέδασης και λέγονταν σε κοινωνικές συγκεντρώσεις, στα δωμάτια όπου οι άνθρωποι έκλωθαν τα νήματα, στους αγρούς και σε άλλους χώρους συνάθροισης ενηλίκων. Μόλις στις αρχές του 19ου αιώνα τα παραμύθια «μεταμορφώθηκαν» σε ιστορίες για παιδιά.