Σύνδεση

Διδακτική ενότητα: Η επέκταση των πληθυσμών
Πού απευθύνεται: Λύκειο

Μεταξύ των ετών 1750 και 1800 ο πληθυσμός της Γερμανίας (λαμβάνοντας υπόψη τα σύνορα του 1914, με εξαίρεση την Αλσατία και τη Λορένη) αυξήθηκε από 18,4 σε 24,5 εκατομμύρια άτομα -μια αύξηση της τάξης του 33%. Ο πληθυσμός της Γαλλίας αυξήθηκε κατά 18% , από 24,5 σε 29 εκατομμύρια.

Σύμφωνα με τον Ρόμπερτ Χιουζ (Robert Hughes) στο έργο του «Μοιραία ακτή» ('Fatal Shore') o πληθυσμός της Αγγλίας και της Ουαλίας, ο οποίος είχε παραμείνει σταθερός στα 6 εκατομμύρια από το 1700 μέχρι το 1740, αυξήθηκε εντυπωσιακά μετά το 1740. Συγκεκριμένα, ο πληθυσμός της Αγγλίας σχεδόν διπλασιάστηκε (από 8,3 εκατομμύρια το 1801 σε 16,8 εκατομμύρια το 1850) και μέχρι το 1901 είχε πάλι σχεδόν διπλασιαστεί σε 30,5 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα ο πληθυσμός της Βρετανίας τετραπλασιάστηκε.

Συνολικά ο πληθυσμός της Ευρώπης αυξήθηκε από 100 εκατομμύρια το 1700 σε περίπου 400 εκατομμύρια μέχρι το 1900.