Σύνδεση

Η αφίσα έχει τίτλο: «Ως μέλος μιας ξένης φυλής, ο Εβραίος στο Μεσαίωνα δεν είχε πολιτικά δικαιώματα. Έπρεπε να ζει σε γκέτο σε ξεχωριστό τμήμα της πόλης…»

Αυτή η προπαγάνδα ήταν μέρος της εκστρατείας που έκανε η ναζιστική κυβέρνηση προκειμένου να δικαιολογήσει τη  στέρηση των δικαιωμάτων των Εβραίων και την επιβολή διακρίσεων σε βάρος τους. Χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο και άλλες πηγές αναζητήστε παραδείγματα εβραϊκών γκέτο σε ευρωπαϊκές πόλεις στο Μεσαίωνα και στους νεότερους χρόνους.

Γιατί δημιουργήθηκαν αυτά τα γκέτο;