Σύνδεση

  1. Το σύνολο εικόνων παρακάτω δίνει πληροφορίες για τη φύση της εκπαίδευσης στη Σερβία από το 1887 έως τα μέσα της δεκαετίας του 1930. Χρησιμοποιώντας μόνο αυτές τις εικόνες ως πηγές, σκεφτείτε την κύρια φιλοσοφία της εκπαίδευσης που περιγράφεται.
  2. Τι είδους παιδαγωγική υποδηλώνεται από το σύνολο των πηγών;