Σύνδεση

Δείτε τις εικόνες στην ενότητα των πηγών

  1. Πώς μπορείτε να ξεχωρίσετε ποιοι είναι οι Εβραίοι στις εικόνες; (Δείτε τί φοράνε και τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η εξωτερική τους εμφάνιση).
  2. Σε δυο από τις εικόνες κάποιοι από εκείνους που φαίνονται στην κόλαση είναι Εβραίοι. Μπορείτε να τους ξεχωρίσετε;
  3. Αυτές οι εικόνες παρέχουν διάφορα στοιχεία για τους λόγους για τους οποίους οι Εβραίοι έπρεπε να υποστούν τόσο μίσος και τόσους διωγμούς στην Ευρώπη για πολλούς αιώνες. Ποια είναι αυτά τα στοιχεία; Υπάρχουν άλλα αίτια που δεν αποτυπώνονται εδώ, τα οποία θα εξηγούσαν την εχθρότητα που αντιμετώπισαν οι Εβραίοι;
  4. Ποιες από αυτές τις εικόνες θα διαλέγατε να συμπεριληφθούν στο βιβλίο της Debra Strickland για να εξηγήσετε την άποψή της; Αιτιολογήστε τις επιλογές σας.