Σύνδεση

Χρησιμοποιώντας τις οπτικές πηγές που σας δίνονται και όποιες επιπλέον μπορέσετε να βρείτε:

  1. Εξηγήστε πώς γνωρίζουμε για την ηλικία του πλοίου, τον τρόπο κατασκευής του και τη σημασία της ανακάλυψής του από ιστορική σκοπιά.
  2. Εντοπίστε το σημείο όπου συνέβη το ναυάγιο και συσχετίστε το μέρος αυτό με την ευρύτερη περιοχή, χρησιμοποιώντας έναν χάρτη της Μεσογείου, στον οποίο θα σημειώσετε τις κυριότερες πόλεις και τα λιμάνια της εποχής.
  3. Μελετήστε το φορτίο του πλοίου και βγάλτε συμπεράσματα για τη σημασία του· θα σας βοηθούσε μια έρευνα για την προέλευση και τη χρησιμότητα των προϊόντων του φορτίου (από πού προέρχονται; σε τι θα χρησίμευαν;)
  4. Συσχετίστε το φορτίο με τον χάρτη της ανατολικής Μεσογείου και υποδείξτε πιθανές εμπορικές διαδρομές.
  5. Γράψτε μια σύντομη αναφορά για τη σημασία των επαφών και αλληλεπιδράσεων στον χώρο της Μεσογείου και περιγράψτε τους τρόπους με τους οποίους η θάλασσα φέρνει σε επαφή τους ανθρώπους.
  6. Αναζητήστε πληροφορίες για άλλα αρχαία ναυάγια στις θάλασσες της Ανατολικής Μεσογείου (φορτία, προέλευση κλπ).

  • Ξύλινο μοντέλο του ανακατασκευασμένου πλοίου
  • Χάρτης του σημείου όπου βρέθηκε το ναυάγιο, σε απόσταση 50 μέτρων από την ανατολική ακτή του ακρωτηρίου Ουλουμπουρούν και 9,7 χιλιομέτρων ΝΑ της πόλης Κας στην Τουρκία.