Σύνδεση

  1. Εξετάστε το χάρτη που δείχνει τα πληθυσμιακά στοιχεία των ευρωπαϊκών πόλεων την περίοδο 1750-1900. 
    Με ποιον τρόπο μας διαφωτίζει ως προς τις εξελίξεις σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου; Λάβετε υπόψη σας από άλλες πηγές τους ρυθμούς και τις χρονολογίες επέκτασης των πόλεων, τη θέση τους, ποιες είχαν ιδρυθεί παλαιότερα και σε ποιες η εκβιομηχάνιση είχε μεγαλύτερο αντίκτυπο.

  2. Συζητήστε με τους μαθητές και τις μαθήτριες την ακόλουθη αναφορά που προέρχεται από το άρθρο της Leslie Page Moch, Εσωτερική μετανάστευση πριν και κατά τη διάρκεια της Βιομηχανικής Επανάστασης: η περίπτωση της Γαλλίας και της Γερμανίας, European History Online:
    ​«Η έρευνα δείχνει ότι η αστική επέκταση δεν προήλθε αποκλειστικά από μια μετακίνηση του κόσμου της υπαίθρου προς τις πόλεις, επειδή  γοητεύτηκε από τις προοπτικές ανάπτυξης των τελευταίων. Μάλλον η αστικοποίηση προέκυψε ως αποτέλεσμα κρίσεων που συντάραξαν τις αγροτικές περιοχές και ανάγκασαν τους ανθρώπους να μετακινηθούν πολλές φορές στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν τα προς το ζην. Οι μεταναστευτικοί ρυθμοί έφτασαν στο ιστορικό απόγειό τους πριν από την έκρηξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Οι άνθρωποι μετακινούνταν από και προς τις πόλεις, όπως τους υπαγόρευαν ο κύκλος της ζωής τους και οι οικονομικές συνθήκες, και μετακινούνταν με μεγαλύτερη συχνότητα απ’ ότι μπορούσε κανείς ποτέ να φανταστεί. Επομένως, η μετανάστευση στις πόλεις μπορεί να γίνει αντιληπτή σαν ένα παλιρροϊκό ρεύμα μεταξύ πόλεων και υπαίθρου παρά σαν μονόδρομος που καταλήγει στις πόλεις.

  • Ποια στοιχεία για την εσωτερική μετανάστευση μπορείτε να αντλήσετε από άλλες πηγές, οι οποίες επαληθεύουν ή διαψεύδουν αυτή την αναφορά;
  • Ερευνήστε για στοιχεία προκειμένου να εξακριβώσετε αν έλαβε χώρα ένα παρόμοιο σχήμα αστικοποίησης στη δική σας περιοχή ή σε κάποια άλλη που γνωρίζετε καλά.