Σύνδεση

Εξετάστε την επιρροή της εκκλησίας στην εκπαίδευση και στο σχολειό σε διαφορές χώρες ανά την Ευρώπη.

Σε κάποιες χώρες η εκκλησία υπήρξε ο σημαντικότερος φορέας εκπαίδευσης, σε άλλες η εκκλησία και το κράτος συνεργάστηκαν για να εκπαιδεύσουν τους νέους, ενώ αλλού δημιουργήθηκε ρήγμα μεταξύ κράτους και εκκλησίας, ιδιαίτερα κατά το 19ο αιώνα. Ιστορικές έρευνες που θα εστιάζουν στην επιρροή της εκκλησίας στην εκπαίδευση σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης και σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, θα μπορούσαν να αποβούν γόνιμες, όσον αφορά στη διερεύνηση των αλληλεπιδράσεων και των συγκλίσεων, καθώς επίσης και των συγκρούσεων και των εντάσεων στις κοινές ιστορίες της Ευρώπης.

  1. Πόσο χρήσιμες είναι οι οπτικές πηγές που συνδέονται με αυτήν την ενότητα στην προσπάθεια να γίνει κατανοητή η φύση της σχολικής εκπαίδευσης στο Μεσαίωνα;
  2. Ποια ιδιαίτερα μηνύματα είχαν πιθανώς στο μυαλό τους οι δημιουργοί των εικόνων αυτών;