Σύνδεση

Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτή τη θέση; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.