Σύνδεση

Διδακτική ενότητα: Πώς τα γεωγραφικά πλαίσια διαμόρφωσαν τους αποικιακούς τόπους
Πού απευθύνεται: Λύκειο

Η ιστορία ως κοινωνική επιστήμη έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα, γι’ αυτό και η γεωγραφία δεν μπορεί παρά να αποτελεί βασικό συστατικό της μελέτης της ιστορίας. Αυτό γίνεται ακόμα πιο εμφανές στα αποικιακά περιβάλλοντα: Οι αποικίες αναπτύχθηκαν εξαιτίας του φυσικού περιβάλλοντος και, παράλληλα, συνέβαλαν κι αυτές με τη σειρά τους στην εξέλιξη και ανάπτυξή του.

Στις περιπτώσεις που το φυσικό περιβάλλον δεν είναι ευνοϊκό, η ανθρώπινη προσαρμογή απαιτεί επιπρόσθετες προσπάθειες. Στην πραγματικότητα, σε αυτές τις περιπτώσεις οι άνθρωποι έχουν περιορισμένες επιλογές: Είτε μετακινούνται είτε προσαρμόζονται είτε πεθαίνουν. Από την άλλη πλευρά, εκεί όπου η γεωγραφία είναι γενναιόδωρη (επάρκεια ύδατος, ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, καλλιεργήσιμη γη), αναπτύσσονται πολιτισμοί.

Η οπτική της γεωγραφίας επιτρέπει την κατανόηση της δυναμικής αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με τα νέα περιβάλλοντα στα οποία εντάσσεται, ενώ ταυτόχρονα βοηθά τους μαθητές να εξοικειωθούν με τη μελέτη της ιστορίας σε όλη της την πολυπλοκότητα.