Σύνδεση

Παρατηρήστε τον παρακάτω πίνακα και το δημοσίευμα εφημερίδας.

1. Μπορούν αυτά τα δεδομένα να συγκριθούν με την κατάσταση στη χώρα σας;

2. Συζητήστε την αξία της παραμονής στην εκπαίδευση σε σχέση με την έναρξη εργασίας στη σημερινή κοινωνία και διερευνήστε τους λόγους για τους οποίους υπήρξε μια συνεχής αύξηση της ηλικίας αποφοίτησης από το σχολείο από τα μέσα του 19ου αιώνα και έπειτα.

Υποχρεωτική εκπαίδευση στην Αγγλία

Η αύξηση της ηλικίας αποχώρησης από το σχολείο στην Αγγλία από το 1870

1870

1899

1918

1947

1972

2013

2015

10

12

14

15

16

17

18

Δημοσίευμα Εφημερίδας

από webarchive.nationalarchives.gov.uk

“ΗΛΙΚΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- Οι έφηβοι να συνεχίζουν την εκπαίδευση ή την κατάρτιση μέχρι την ηλικία των 18”

Δημοσιεύθηκε: Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2008

Οι έφηβοι θα συνεχίζουν την εκπαίδευση ή την κατάρτιση μέχρι την ηλικία των 18, με βάση ένα νέο νόμο που ψηφίστηκε αυτή την εβδομάδα. Ο νέος νόμος θα αυξήσει την ηλικία αποφοίτησης από την εκπαίδευση στα 17, το 2013, και στα 18, το 2015. Όπως έχουν τα πράγματα μέχρι σήμερα, οι έφηβοι μπορούν να εγκαταλείψουν το σχολείο στα 16 - αλλά μόνο περίπου οκτώ στους δέκα παραμένουν σε κάποια μορφή εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Ο στόχος του νόμου είναι να δώσει σε όλους τους εφήβους σε ολόκληρη την Αγγλία την καλύτερη δυνατή πιθανότητα επιτυχίας αργότερα στη ζωή τους, καθώς και να ωφελήσει την κοινωνία στο σύνολό της.

Η έρευνα δείχνει ότι εκείνοι που παραμένουν σε κάποια μορφή εκπαίδευσης ή κατάρτισης πέραν των 16 ετών είναι λιγότερο πιθανό να διαπράξουν εγκλήματα, να υποφέρουν από προβλήματα υγείας ή να επιδείξουν αντικοινωνική συμπεριφορά αργότερα στη ζωή τους. Η παραμονή στην εκπαίδευση ή την κατάρτιση αυξάνει επίσης την πιθανότητα κέρδους. Για παράδειγμα, οι νέοι με προηγμένη μαθητεία κερδίζουν στη διάρκεια της ζωής τους κατά μέσο όρο £100.000 περισσότερο, από κάποιον ο οποίος αποχωρεί από την εκπαίδευση στην ηλικία των 16.

Όχι μόνο σχολική φοίτηση πλήρους ωραρίου

Ωστόσο, οι νέες προτάσεις δε συνεπάγονται κατ’ ανάγκη την παραμονή των εφήβων στο σχολείο σε πλήρες ωράριο. Οι νέοι θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν πώς θα συμμετέχουν και θα μπορούν να παραμείνουν σε εκπαίδευση πλήρους ωραρίου, για παράδειγμα στο σχολείο ή στο κολλέγιο, ή να λάβουν μαθητεία ή επαγγελματική κατάρτιση μερικής απασχόλησης, εάν εργάζονται ή προσφέρουν εθελοντική εργασία για περισσότερες από 20 ώρες την εβδομάδα.

Η ηλικία κατά την οποία οι νέοι μπορούν να αποφοιτούν από το σχολείο θα αυξηθεί σε δύο στάδια, στα 17, από το 2013 και στα 18, από το 2015. Οι πρώτοι που θα επωφεληθούν από αυτές τις αλλαγές εγγράφηκαν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση το Σεπτέμβριο του 2008. Το Τμήμα για τα Παιδιά, τα Σχολεία και τις Οικογένειες (Department for Children, Schools and Families, DSCF) έχει δημιουργήσει ένα περιοδικό - το ‘Moving Up’ - το οποίο περιγράφει τις επιλογές που θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν στο μέλλον.