Σύνδεση

Έχει υποστηριχθεί ότι το ευρωπαϊκό μοντέλο ανώτατης εκπαίδευσης έχει πάντα επιδιώξει σκοπούς ευρύτερους από τη μετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων σε έναν συγκεκριμένο κλάδο σπουδών. Παράλληλα με την ανάπτυξη γενικών ικανοτήτων, τέτοιοι ευρύτεροι στόχοι συμπεριέλαβαν την προώθηση της δημοκρατίας, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη διεθνή κατανόηση και συνεργασία.

  1. Από τη μελέτη σας για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων πόσο αληθής θα λέγατε ότι είναι η παραπάνω άποψη;
  2. Δώστε παραδείγματα που υποστηρίζουν ή που διαψεύδουν την άποψη αυτή.