Σύνδεση

Leo Haas, Λιθογραφία από τη σειρά Aus Deutschen Konzentrationslagern, 1944

Στα στρατόπεδα συγκέντρωσης άνθρωποι πέθαναν, αφού υπέστησαν τεράστια βαναυσότητα και ακραίες στερήσεις. Δεν είχαν δικαιώματα. Η ανθρώπινη ζωή δεν είχε καμία αξία εκεί.

Πώς δείχνει ο Haas αυτή την κατάσταση σ’ αυτή τη λιθογραφία;