Σύνδεση

Δείτε τα παραδείγματα της «Εκφυλισμένης Τέχνης» και της «Μεγάλης Γερμανικής Τέχνης» στην ενότητα των πηγών και απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις:

  1. Επιλέξτε δύο από αυτά τα έργα τέχνης, ένα από κάθε ομάδα, και συγκρίνετέ τα με βάση το περιεχόμενο, την τεχνοτροπία, τις προθέσεις του καλλιτέχνη, καθώς και με όποια άλλα κριτήρια θεωρείτε εσείς σημαντικά.
  2. Παρατηρώντας αυτές τις δύο ομάδες πινάκων ζωγραφικής και γλυπτών, γιατί πιστεύετε ότι το Ναζιστικό Κόμμα έκρινε τη μία ομάδα ως «εκφυλισμένη» και την άλλη ως «μεγάλη» τέχνη; Ποια άλλα αποδεικτικά στοιχεία μπορείτε να βρείτε για να εξηγήσετε αυτή τη διάκριση;
  3. Τι ήθελαν να πετύχουν οι Ναζί χαρακτηρίζοντας την τέχνη με αυτόν τον τρόπο; Υπάρχει κάποιο αποδεικτικό στοιχείο που να φανερώνει αν επέτυχαν ή όχι το στόχο τους;