Σύνδεση

Φροντίστε να πάρετε συνέντευξη από τους γονείς σας και τους παππούδες (ή οποιοδήποτε άλλους ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας).

  1. Ζητήστε τους να περιγράψουν τι θυμούνται από τη σχολική τους ζωή για τις παιδαγωγικές μεθόδους που χρησιμοποιούσαν οι δάσκαλοί τους.
  2. Ποιες διαφορές βρίσκετε σε σύγκριση με την παιδαγωγική που εφαρμοζόταν στη δική σας σχολική ζωή;
  3. Ή από την παιδαγωγική, στην οποία εκπαιδεύεστε να εφαρμόσετε, όταν αρχίσετε την επαγγελματική σας ζωή ως δάσκαλοι και δασκάλες;