Κατάλογος διδασκόμενων μαθημάτων

Κωδικός Εξάμηνο Ζώνη Επιστημονικό Πεδίο Διδάσκων Παρατηρήσεις
55ΕΕ1706 Αναπαραστάσεις της δεκαετίας του 1940 στη μεταπολεμική λογοτεχνία Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Σημειωτική Θανάσης Β. Κούγκουλος
55ΕΣΤΗ1 Ανθρωπογεωγραφία (θεματικές περιοχές) Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Ανθρωπογεωγραφία Γεωργία Σαρικούδη Θα διδαχθεί από διδάσκοντα με το ΠΔ 407/80, αν εγκριθεί πίστωση
55ΥΕΕ10 Ανθρωπολογία της Εκπαίδευσης Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία Βασίλειος Δαλκαβούκης
55ΥΕΕ14 Ανθρωπολογία του Τουρισμού Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία Αικατερίνη Μάρκου
55ΥΕΕ16 Ανθρωπολογία των φύλων Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία Βασιλική Κράββα
55ΕΠΕΖ43 Ανθρωπολογική Δημογραφία Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Δημογραφία Kωνσταντίνος Ζαφείρης
Αρχαία Ελληνική Φιλολογία - Ρητορική Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
Αρχαιολογική έρευνα στις ελληνικές αποικίες του Εύξεινου Πόντου Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
55ΑΚ.ΠΑΡΕΥΞ.16 Αττική κεραμική: εικονογραφία εμπόριο και αλληλεπιδράσεις μεταξύ Αθήνας και Θράκης Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
55ΕΕ1211 Βαλκανικό Ισλάμ. Ιστορική και ανθρωπολογική προσέγγιση Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Αικατερίνη Μάρκου
55ΕΕ1502 Βενετοί και Οθωμανοί Τούρκοι στην ανατολική Μεσόγειο (15ος -18ος αι.) Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Παναγιώτα Τζιβάρα
55ΕΕ1210 Βιοαρχαιολογία και Ιατροδικαστική ανθρωπολογία Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Εξέλιξη και Φυσική Ανθρωπολογία Χριστίνα Παπαγεωργοπούλου
55ΕΠΣΤΗ4 Βιολογία, Ηθολογία & Εξέλιξη Πρωτευόντων Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Εξέλιξη και Φυσική Ανθρωπολογία
Βυζαντινή εικαστική παράδοση και νεοελληνική τέχνη Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Νικολέτα Τζάνη Π.Δ. 407/80
55ΥΕI9 Βυζαντινή Ιστοριογραφία Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Βυζαντινή Ιστορία Μυρσίνη Αναγνώστου Κάτοχος διδακτορικού με πρόγραμμα ΕΣΠΑ
55ΕΠΕΖ12 Γενική Γλωσσολογία Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
Γενική Διδακτική:διδακτικές ασκήσεις Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
ΕΕΓΛΩ336 Γραμματισμός και σχεδιασμός γλωσσικού μαθήματος Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας 15 Φοιτητές
55ΕΥΕ3 Δημογραφική ανάλυση. Η Δημογραφία των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και του Εύξεινου Πόντου Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Δημογραφία Kωνσταντίνος Ζαφείρης
55ΕΕ1610 Δημόσιος και ιδωτικός βίος στον κλασικό κόσμο Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Αρχαία Ελληνική Ιστορία Andrew Farrington
55ΔΠ.ΠΑΡΕΥΞ.16 Διαπολιτισμική παιδαγωγική Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών Όριο 10 φοιτητές
55ΕΣΤΗ62 Διδακτική της Ιστορίας Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Άγγελος Παληκίδης
Διδακτική της λογοτεχνίας Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
55ΕΕΠΑΙΔ533 Διδακτική φιλολογικών μαθημάτων: Η διδασκαλία της Νέας ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - Διδακτικές Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας Πρακτική άσκηση - Το μάθημα μπορούν να το επιλέξουν μόνο φοιτητές 8ου και μεγαλύτερου εξαμήνου. Μέχρι 15 φοιτητές.
55ΕΕ1504 Εισαγωγή στη Βυζαντινή Γραμματεία Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Βυζαντινή Ιστορία Δημοσθένης Στρατηγόπουλος
55ΒΥ2 Εισαγωγή στη Βυζαντινή ιστορία και τον πολιτισμό 2ο Υποχρεωτικό Δημοσθένης Στρατηγόπουλος, Γεώργιος Χαριζάνης
55ΒΥ5 Εισαγωγή στη Δημογραφία 2ο Υποχρεωτικό Kωνσταντίνος Ζαφείρης
55ΑΥ4 Εισαγωγή στη Λαογραφία 1ο Υποχρεωτικό Εμμανουήλ Βαρβούνης
55ΕΕ1703 Εισαγωγή στη μελέτη κι αξιοποίηση των πηγών της Οθωμανικής ιστορίας Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Οθωμανική Ιστορία Ιωάννης Μπακιρτζής
55ΓΥ1 Εισαγωγή στη Μεσαιωνική Ευρωπαϊκή Ιστορία 2ο Υποχρεωτικό Νικόλαος Χρύσης
55ΕΥ6 Εισαγωγή στη Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία 3ο Υποχρεωτικό Αθηνά Συριάτου
55ΔΥ6 Εισαγωγή στη Σημειωτική 2ο Υποχρεωτικό Βασίλειος Δαλκαβούκης, Θανάσης Β. Κούγκουλος
55ΖΥΕ1 Εισαγωγή στην Ανθρωπογεωγραφία- Γεωγραφίες & Κοινωνίες 3ο Υποχρεωτικό Αικατερίνη Μάρκου
55ΓΥ5 Εισαγωγή στην Αρχαιολογία 1ο Υποχρεωτικό Χριστίνα-Ντουσάνκα Ούρεμ-Κώτσου
55ΕΕ1501 Εισαγωγή στην εικονολογία της βυζαντινής τέχνης Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Μυρσίνη Αναγνώστου Κάτοχος διδακτορικού με πρόγραμμα ΕΣΠΑ
55ΑΥ8 Εισαγωγή στην Εξέλιξη και τη Φυσική Ανθρωπολογία 3ο Υποχρεωτικό Χριστίνα Παπαγεωργοπούλου
55Υ1601 Εισαγωγή στην ιστορία της ελληνικής και ρωμαϊκής αρχαιότητας 1ο Υποχρεωτικό Andrew Farrington
55Υ1602 Εισαγωγή στην ιστορία της τέχνης 2ο Υποχρεωτικό Γεώργιος Τσιγάρας
55ΕΠΕΖ32 Εισαγωγή στην ιστορία του βενετοκρατούμενου ελληνισμού (13ος-18ος αι.) Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Ιστορία του Νέου, Νεότερου και Σύγχρονου Ελληνισμού Παναγιώτα Τζιβάρα
55ΔΥ3 Εισαγωγή στην Ιστορία του Ισλαμικού Κόσμου 1ο Υποχρεωτικό Marco Miotto
55ΔΥ1 Εισαγωγή στην Ιστορία του Νέου, Νεότερου και Σύγχρονου Ελληνισμού 3ο Υποχρεωτικό Ελπίδα Βόγλη, Παναγιώτα Τζιβάρα
55ΔΥ2 Εισαγωγή στην Ιστορία των Βαλκανικών Λαών 3ο Υποχρεωτικό Ελεονώρα Ναξίδου
Εισαγωγή στην κλασική αρχαιολογία Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Αρχαία Ελληνική Ιστορία Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
55ΑΥ5 Εισαγωγή στην Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία 1ο Υποχρεωτικό Βασιλική Κράββα
55ΕΕ1204 Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Ευθύμιος Λαμπρίδης Το μάθημα Εισαγωγή στην Κοινωνική ψυχολογία του κ. Λαμπρίδη είναι προαπαιτούμενο σε όλα τα υπόλοιπα μαθήματά του (μόνο δήλωση).
55Υ17 Εισαγωγή στην Οθωμανική Ιστορία 2ο Υποχρεωτικό Ιωάννης Μπακιρτζής
Εισαγωγή στην παιδαγωγική επιστήμη Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Μενέλαος Τζιφόπουλος Κάτοχος διδακτορικού με πρόγραμμα ΕΣΠΑ
55ΕΕ1412 Εισαγωγή στις επιστήμες της εκπαίδευσης Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
55ΕΕ1707 Εκπαιδευτική τεχνολογία Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Κυριάκος Σγουρόπουλος
55ΕΕ1505 Ελληνικά κείμενα της Βυζαντινής και Οθωμανικής εποχής και η διδακτική τους αξιοποίηση Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Μυρσίνη Αναγνώστου Πρακτική άσκηση - Το μάθημα μπορούν να το επιλέξουν μόνο φοιτητές 7ου και μεγαλύτερου εξαμήνου. Μέχρι 70 φοιτητές. Κάτοχος διδακτορικού με πρόγραμμα ΕΣΠΑ
55ΕΕ1303 Ελληνική Παλαιογραφία: Η Ελληνική Γραφή από τον 4ο ως τον 19ο αιώνα. Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Δημοσθένης Στρατηγόπουλος
55ΥΚΕ1702 Έντεχνος έμμετρος λαϊκός λόγος Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Λαογραφία Θανάσης Β. Κούγκουλος Όσοι πέρασαν τον "Έντεχνο λαϊκό λόγο" σε παλαιότερο εξάμηνο δεν μπορούν να το δηλώσουν.
55ΥΚΕ1703 Έντεχνος πεζός λαϊκός λόγος Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Λαογραφία Αθηνά Μαχά - Μπιζούμη Όσοι πέρασαν τον "Έντεχνο λαϊκό λόγο" σε παλαιότερο εξάμηνο δεν μπορούν να το δηλώσουν.
55ΕΕ1209 Εξέλιξη του ανατομικά σύγχρονου ανθρώπου Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Εξέλιξη και Φυσική Ανθρωπολογία Χριστίνα Παπαγεωργοπούλου
55ΖΥΙ4 Ευρωπαϊκή Ιστορία, 19ος αιώνας Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία Αθηνά Συριάτου
55ΗΥ14 Ευρωπαϊκή Ιστορία, 20ος αιώνας Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία Αθηνά Συριάτου
55ΕΕ1203 Εφαρμογές κοινωνικής ψυχολογίας στην εκπαίδευση Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Ευθύμιος Λαμπρίδης
55ΥΕΙ13 Η Αίγυπτος την εποχή του Μουχάμμαντ Άλι και των διαδόχων του (1805-1882) Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Ιστορία του Ισλαμικού Κόσμου Marco Miotto Δεν θα διδαχθεί κατά το ακαδ. έτος 2019-2020, καθώς ο διδάσκων θα βρίσκεται σε επιστημονική άδεια
55ΥΕΕ11 Η αρχαιολογία του Μινωϊκού και Μυκηναϊκού πολιτισμού Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Αρχαιολογία Κάτοχος διδακτορικού με πρόγραμμα ΕΣΠΑ
55ΥΕΕ13 Η βιολογία και η δημογραφία των ανθρωπολογικών πληθυσμών Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Δημογραφία Kωνσταντίνος Ζαφείρης
55ΥΚΙ1804 Η Βρετανική Αυτοκρατορία: όψεις και προσεγγίσεις Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία Αθηνά Συριάτου
55ΕΕ1301 Η διδασκαλία της ιστορίας με τη χρήση των πηγών Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Άγγελος Παληκίδης Πρακτική άσκηση - Το μάθημα μπορούν να το επιλέξουν μόνο φοιτητές 8ου και μεγαλύτερου εξαμήνου. Μέχρι 70 φοιτητές.
55ΕΕ1705 Η εικόνα του "Τούρκου" στη νεοελληνική πεζογραφία (19ος - 20ος αιώνας) Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Σημειωτική Θανάσης Β. Κούγκουλος
55ΥΕΙ1 Η Ελληνική Αναγέννηση: Ο Πολιτισμός των ελληνικών εδαφών της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Αρχαία Ελληνική Ιστορία Andrew Farrington
55ΕΕ1411 Η οικονομία του Βυζαντίου Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Γεώργιος Χαριζάνης
55ΕΕ2 Η παιδεία στον βενετοκρατούμενο ελληνικό χώρο Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Ιστορία του Νέου, Νεότερου και Σύγχρονου Ελληνισμού Παναγιώτα Τζιβάρα
55ΥΕΕ12 Η Προϊστορία των Βαλκανίων και της Ανατολίας Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Αρχαιολογία Χριστίνα-Ντουσάνκα Ούρεμ-Κώτσου
55ΕΕ1205 Θέματα ψυχο-κοινωνικής ανάπτυξης παιδιού και εφήβου Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Ευθύμιος Λαμπρίδης
55ΑΥ1 Θεωρία και μεθοδολογία της ιστορίας 1ο Υποχρεωτικό Ελπίδα Βόγλη
Θεωρία της Λογοτεχνίας (Αναλύσεις κειμένων και διδακτικές εφαρμογές) *στο corpus του ΤΕΦ αναφέρεται ως Εισαγωγή στη θεωρία της Λογοτεχνίας Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
55ΕΥΕ4 Θρησκευτική και εθιμική Λαογραφία Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Λαογραφία Αθηνά Μαχά - Μπιζούμη
Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας/Θεματογραφία Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
55ΕΠΕΖ48 Ιστορία της Βυζαντινής παιδείας Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Βυζαντινή Ιστορία Γεώργιος Χαριζάνης
55ΕΕ5 Ιστορία της Βυζαντινής τέχνης Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Βυζαντινή Ιστορία Γεώργιος Τσιγάρας
55ΕΠΕΖ28 Ιστορία της εκπαίδευσης στο ελληνικό κράτος Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Μενέλαος Τζιφόπουλος Κάτοχος διδακτορικού με πρόγραμμα ΕΣΠΑ
55ΕΠΕΖ46 Ιστορία της ελληνικής διασποράς (19ος-20ός αι.) Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Ιστορία του Νέου, Νεότερου και Σύγχρονου Ελληνισμού Ελπίδα Βόγλη
55ΥΕΙ7 Ιστορία της Ευρωπαϊκής τέχνης: θέματα θεωρίας & διδακτικής μεθοδολογίας Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία Άγγελος Παληκίδης
55ΥΕΙ8 Ιστορία της Νεοελληνικής Τέχνης: θέματα θεωρίας και διδακτικής μεθοδολογίας Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Ιστορία του Νέου, Νεότερου και Σύγχρονου Ελληνισμού Άγγελος Παληκίδης
55ΥΕΙ5 Ιστορία του ελληνικού κράτους τον 19ο και 20ό αιώνα Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Ιστορία του Νέου, Νεότερου και Σύγχρονου Ελληνισμού Ελπίδα Βόγλη
55ΕΣΤΗ4 Ιστορία των Γυναικών στην Ευρώπη από τον 18ο έως τον 20ο΄αιώνα Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία Αθηνά Συριάτου
ΥΚΙ1701 Ιστορία των οθωμανικών πόλεων του βαλκανικού χώρου Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Οθωμανική Ιστορία Ιωάννης Μπακιρτζής
55ΑΥΕ4 Ιταλικά Α΄ 1ο Ξένη Γλώσσα Γεώργιος Αγελαρίδης
55ΒΥΕ4 Ιταλικά Β΄ 2ο Ξένη Γλώσσα Γεώργιος Αγελαρίδης
55ΓΥΕ4 Ιταλικά Γ΄ 3ο Ξένη Γλώσσα Γεώργιος Αγελαρίδης
55ΔΥΕ4 Ιταλικά Δ΄ 4ο Ξένη Γλώσσα Γεώργιος Αγελαρίδης
55ΥΕΕ4 Ιταλικά Ε΄ 5ο Ξένη Γλώσσα Γεώργιος Αγελαρίδης
55ΥΕΖ4 Ιταλικά Ζ΄ 7ο Ξένη Γλώσσα Γεώργιος Αγελαρίδης
55ΥΕΗ4 Ιταλικά Η΄ 8ο Ξένη Γλώσσα Γεώργιος Αγελαρίδης
55ΥΕΣΤ4 Ιταλικά ΣΤ΄ 6ο Ξένη Γλώσσα Γεώργιος Αγελαρίδης
55ΥΕΕ15 Κατανάλωση, υλικός πολιτισμός και μουσειακή εκπαίδευση Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία Βασιλική Κράββα
Κλασική αρχαιολογία:Ζητήματα νομικής, ηθικής και πολιτικής φύσεως Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
55ΕΕ1702 Κοινωνία και οικονομία της ύστερης Οθωμανικής περιόδου-Αγροτική οικονομία -Εξάρτηση και Χρεοκοπία Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Ιωάννης Μπακιρτζής
55ΕΕ1409 Κοινωνικές και εθιμικές πρακτικές στον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Λαογραφία Εμμανουήλ Βαρβούνης
55ΕΕ1302 Κοινωνική προσέγγιση της γλώσσας και δίγλωσση εκπαίδευση Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Αικατερίνη Μάρκου
55ΕΕ1202 Κοινωνική ψυχολογία των διαπροσωπικών και διομαδικών σχέσεων Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Ευθύμιος Λαμπρίδης
55ΗΥΕ2 Λαϊκή τέχνη Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Λαογραφία Αθηνά Μαχά - Μπιζούμη
Λατινική Θεματογραφία Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
Λατινική Φιλολογία- Πεζογραφία Ι Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
55ΥΚΕ1704 Λογοτεχνία της γενιάς του 1880 και Λαογραφία Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Λαογραφία Θανάσης Β. Κούγκουλος
55ΖΥΙ3 Μεσαιωνική Βαλκανική Ιστορία Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Ιστορία των Βαλκανικών Λαών Ελεονώρα Ναξίδου
55ΕΕ4 Μεταβυζαντινή ζωγραφική Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Γεώργιος Τσιγάρας
55ΥΚΙ1802 Μετασχηματισμοί της Μεσαιωνικής Ευρώπης: Εξουσία και Κοινωνία Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Μεσαιωνική Ευρωπαϊκή Ιστορία Νικόλαος Χρύσης
55ΕΕ1704 Μπαρόκ. Ιστορία και τέχνη Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία Γεώργιος Τσιγάρας
55ΕΣΤΗ47 Νεολιθικός πολιτισμός στη Βόρεια Ελλάδα Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Αρχαιολογία Χριστίνα-Ντουσάνκα Ούρεμ-Κώτσου Δεν θα διδαχθεί κατά το ακαδ. έτος 2019-2020, καθώς η διδάσκουσα θα βρίσκεται σε επιστημονική άδεια
55ΣΤΥΙ3 Νεότερη και Σύγχρονη Βαλκανική Ιστορία Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Ιστορία των Βαλκανικών Λαών Ελεονώρα Ναξίδου
55ΥΕΙ11 Ο βυζαντινός πολιτισμός Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Βυζαντινή Ιστορία Γεώργιος Χαριζάνης
55ΣΤΥΙ1 Ο Ελληνιστικός Κόσμος Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Αρχαία Ελληνική Ιστορία Andrew Farrington
55ΕΣΤΗ53 Ο Μωάμεθ και το Ισλάμ Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Ιστορία του Ισλαμικού Κόσμου Marco Miotto
55ΕΠΕΖ54 Οι Ελληνοβουλγαρικές σχέσεις μετά την ίδρυση του βουλγαρικού κράτους Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Ιστορία των Βαλκανικών Λαών Ελεονώρα Ναξίδου
55ΣΤΚΠΥ5 Οικογένεια, φύλο και κοινωνική πολιτική Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης
ΥΤ26 Οσμανική και τουρκική ιστορία ΙΙ (19ος-20ος αι.) Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Οθωμανική Ιστορία Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
55ΕΕ1208 Οστεολογία-ανατομία του μυοσκελετικού συστήματος Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Εξέλιξη και Φυσική Ανθρωπολογία Χριστίνα Παπαγεωργοπούλου
55ΕΣΤΗ13 Παλαιοανθρωπολογία Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Εξέλιξη και Φυσική Ανθρωπολογία Μαρία - Ελένη Χοβαλοπούλου
55ΕΕ1207 Παλαιογενετική: εφαρμογές στην Ανθρωπολογία Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Εξέλιξη και Φυσική Ανθρωπολογία Χριστίνα Παπαγεωργοπούλου
55ΣΤΥΕ2 Πολιτική Ανθρωπολογία Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία Βασιλική Κράββα
55Υ18 Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες 3ο Υποχρεωτικό Βασίλειος Δαλκαβούκης, Kωνσταντίνος Ζαφείρης, Κυριάκος Σγουρόπουλος
55ΒΥ3 Προϊστορικές κοινωνίες Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Αρχαιολογία Χριστίνα-Ντουσάνκα Ούρεμ-Κώτσου Δεν θα διδαχθεί κατά το ακαδ. έτος 2019-2020, καθώς η διδάσκουσα θα βρίσκεται σε επιστημονική άδεια
55ΥΕΙ10 Πρώιμη Νεοελληνική Γραμματεία (από τις αρχές μέχρι το Διαφωτισμό) Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Ιστορία του Νέου, Νεότερου και Σύγχρονου Ελληνισμού Δημοσθένης Στρατηγόπουλος
55ΥΕΕ17 Σημειωτικές προσεγγίσεις της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Σημειωτική Βασίλειος Δαλκαβούκης
55ΥΚΙ1801 Σταυροφορίες και σταυροφορικά κράτη Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Μεσαιωνική Ευρωπαϊκή Ιστορία Νικόλαος Χρύσης
55ΕΥΕ2 Σύγχρονη εθνογραφική θεωρία και πρακτική Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία Βασίλειος Δαλκαβούκης
55ΕΕ1801 Σχεδιασμός και εφαρμογή ψηφιακών διδακτικών σεναρίων Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Άγγελος Παληκίδης, Κυριάκος Σγουρόπουλος Δεν θα διδαχθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20
55ΕΣΤΗ57 Σχολική παιδαγωγική Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Μενέλαος Τζιφόπουλος Κάτοχος διδακτορικού με πρόγραμμα ΕΣΠΑ
Το βασίλειο των Οδρυσών: ιστορική και αρχαιολογική επισκόπηση Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
55ΥΕΙ14 Το Κράτος των Μαμελούκων της Αιγύπτου και της Συρίας (1250-1517) Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Ιστορία του Ισλαμικού Κόσμου Marco Miotto Δεν θα διδαχθεί κατά το ακαδ. έτος 2019-2020, καθώς ο διδάσκων θα βρίσκεται σε επιστημονική άδεια
55ΥΚΙ1803 Φραγκικές ηγεμονίες στον ελλαδικό χώρο (12ος-15ος αι.): πολιτική, κοινωνία και πολιτισμός Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Μεσαιωνική Ευρωπαϊκή Ιστορία Νικόλαος Χρύσης
55ΕΥΕ1 Φυσική Ανθρωπολογία – Οστεολογία Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Εξέλιξη και Φυσική Ανθρωπολογία

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δ.Π.Θ.

Επικοινωνία

Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας

Παναγή Τσαλδάρη 1
Κομοτηνή, 69100

Τηλ: 25310-39462
Fax: 25310-39483

Email: secr@he.duth.gr

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.