Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) από το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 διατίθεται ως μάθημα ελεύθερης επιλογής με κωδικό 55ΕΕ2101 σε φοιτητές και φοιτήτριες του 6ου, 8ου ή και μεγαλύτερου εξαμήνου με 4,5 ECTS και υλοποιείται σε έναν ή δύο κύκλους διάρκειας ενός μήνα κατά το εαρινό εξάμηνο και τους θερινούς μήνες.
Η Πρακτική Άσκηση παρέχει τη δυνατότητα σε φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας να ασκηθούν σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, συναφείς με το αντικείμενο του Τμήματος. Πραγματοποιείται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα (δημόσια και ιδιωτικά), ερευνητικά ιδρύματα, ινστιτούτα, βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία και άλλους παραγωγικούς φορείς και εταιρείες. Στόχος της απασχόλησης είναι πρωτίστως η πρακτική εξάσκηση, η διεύρυνση των γνώσεων και η εξειδίκευσή τους, η ανάπτυξη του αισθήματος συνεργασίας και επαγγελματικής αλληλεγγύης των εκπαιδευομένων και η προσαρμογή τους στο εργασιακό περιβάλλον.
Επιστημονικά Υπεύθυνη της ΠΑ του Τμήματος ορίζεται η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελπίδα Βόγλη.
Ο αριθμός φοιτητών/φοιτητριών που μπορούν να ασκηθούν καθορίζεται σε ετήσια βάση από την χρηματοδότηση που έχει εξασφαλιστεί για το πρόγραμμα.
Τα κριτήρια για την επιλογή των φοιτητών/φοιτητριών που θα συμμετέχουν στην ΠΑ είναι τα εξής:
1.     Το εξάμηνο σπουδών που διανύουν με προτεραιότητα σε φοιτητές/φοιτήτριες μεγαλύτερων εξαμήνων
2.     Ο μέσος όρος βαθμολογίας μέχρι τη στιγμή της υποβολής της αίτησης
Τα κριτήρια επιλογής μοριοδοτούνται ως εξής:
1.     Το εξάμηνο σπουδών με 60%
2.     Ο μέσος όρος βαθμολογίας με 40%
Υπενθυμίζεται ότι για να συμμετέχετε στην Πρακτική Άσκηση θα πρέπει να δηλώσετε και το αντίστοιχο μάθημα επιλογής κατά το εαρινό εξάμηνο.
Στην τελική αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη:
1) Η συμμετοχή στα Σεμινάρια και η συνέπεια ανταπόκρισης
2) Η επιτυχής πραγματοποίηση ΠΑ σε φορέα
3) Η συγγραφή αναφοράς (γραπτή εργασία) στο τέλος της ΠΑ
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ανατρέχουν στον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του ΔΠΘ που επισυνάπτεται.
Επίσης, για την πρακτική άσκηση μπορείτε να λάβετε πληροφορίες από την ιστοσελίδα του πανεπιστημίου για την πρακτική άσκηση.

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.