Στέγαση

Για την κάλυψη των αναγκών διαμονής των φοιτητών που έχουν ορισμένες προϋποθέσεις, το Πανεπιστήμιο διαθέτει στην πόλη της Κομοτηνής Φοιτητικές Εστίες δυναμικότητας 700 κλινών, οι οποίες βρίσκονται στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης, καθώς επίσης και σε μισθωμένα διαμερίσματα.
Για τη δωρεάν στέγαση απαιτείται η υποβολή των εξής δικαιολογητικών:
Έντυπη Αίτηση που αφορά τη στέγαση (Χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος).
Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας του 2004 ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της φορολογικής δήλωσης η οποία έχει κατατεθεί στην οικεία εφορία: α) του γονέα και β) του ιδίου του φοιτητή (Εάν δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση ο ίδιος ο φοιτητής, τότε θα προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., όπου θα το δηλώνει).
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, από αρμόδια Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή (του τελευταίου εξαμήνου).
Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος, σχετικά με το χρόνο εγγραφής και το διανυόμενο έτος σπουδών.
Υπεύθυνη Δήλωση, όπου θα δηλώνετε η μόνιμη κατοικία των γονέων.
Όσοι από τους ενδιαφερόμενους επικαλούνται λόγους υγείας θα προσκομίσουν βεβαίωση αρμόδιας Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, όπου θα τεκμηριώνονται οι λόγοι αυτοί.
Όσοι από τους ενδιαφερομένους έχουν αδελφό φοιτητή / φοιτήτρια ή να υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία θα προσκομίζουν βεβαίωση του Τμήματος που έχουν εισαχθεί ή βεβαίωση ότι υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία.
Όσοι ενδιαφερόμενοι είναι πολύτεκνοι, θα υποβάλλουν πιστοποιητικό πολυτεκνίας, το οποίο χορηγείται από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.