Εθελοντική δράση "Σύντροφος Μελέτης"

Το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δ.Π.Θ. εγκαινιάζει μια εθελοντική δράση υψηλής κοινωνικής ευθύνης, ευαισθησίας και αλληλεγγύης, τον Σύντροφο Μελέτης.
Η δράση αφορά τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος και απευθύνεται στις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τμήματος που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες ή/και αναπηρία.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για την εθελοντική δράση με τίτλο «Σύντροφος Μελέτης».
Σκοπός της δράσης είναι να συγκροτηθούν ομάδες εθελοντών φοιτητών/φοιτητριών οι οποίοι/οποίες θα βοηθούν στην καθημερινή μελέτη των μαθημάτων του εξαμήνου τους φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματός μας οι οποίοι/οποίες αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες ή/ και αναπηρία.
Προσδοκώμενοι στόχοι της δράσης, είναι: Η βελτίωση της μάθησης και της επίδοσης των φοιτητών με δυσκολίες/αναπηρία, η ενίσχυση της εξωστρέφειας, η ενδυνάμωση των κοινωνικών σχέσεων και η ανάπτυξη κλίματος αμοιβαιότητας, συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των φοιτητών και φοιτητριών του Τ.Ι.Ε.
Για το λόγο αυτό καλούμε τις/τους προπτυχιακές/προπτυχιακούς φοιτήτριες/φοιτητές του Τμήματος να δηλώσουν το ενδιαφέρον συμμετοχής τους από τις  01/03/2022 ως τις 15/3/2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: elamprid@he.duth.gr
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των υποβολών εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής θα προγραμματιστεί τηλεδιάσκεψη ενημέρωσης με τις/τους συμμετέχοντες/συμμετέχουσες.
Υπεύθυνος της δράσης είναι ο αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής Ψυχολογίας κ. Ευθύμιος Λαμπρίδης.
Οι εθελοντές θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα που αφορούν τη δράση με εισηγητή τον κ. Λαμπρίδη, ο οποίος θα έχει και την ευθύνη της εποπτείας και συμβουλευτικής των εθελοντών.
Οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες θα λάβουν βεβαίωση εθελοντικής δραστηριότητας από το Τμήμα.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.