Κατάλογος διδασκόμενων μαθημάτων

Κωδικός Εξάμηνο Ζώνη Επιστημονικό Πεδίο Διδάσκων Παρατηρήσεις
55ΕΕ1706 Αναπαραστάσεις της δεκαετίας του 1940 στη μεταπολεμική λογοτεχνία Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Σημειωτική Θανάσης Β. Κούγκουλος
55ΕΣΤΗ1 Ανθρωπογεωγραφία (θεματικές περιοχές) Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Ανθρωπογεωγραφία
55ΥΕΕ10 Ανθρωπολογία της Εκπαίδευσης Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία
55ΥΕΕ14 Ανθρωπολογία του Τουρισμού Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία Αικατερίνη Μάρκου
55ΥΕΕ16 Ανθρωπολογία των φύλων Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία Βασιλική Κράββα
55ΕΠΕΖ43 Ανθρωπολογική Δημογραφία Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Δημογραφία Kωνσταντίνος Ζαφείρης
55ΕΕ2002 Από το γένος στην κοινωνία των πολιτών: η ταυτότητα των Ελλήνων Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Ελπίδα Βόγλη
Αρχαιολογική έρευνα στις ελληνικές αποικίες του Εύξεινου Πόντου Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
Αττική κεραμική: εικονογραφία εμπόριο και αλληλεπιδράσεις μεταξύ Αθήνας και Θράκης Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
55ΕΕ1211 Βαλκανικό Ισλάμ. Ιστορική και ανθρωπολογική προσέγγιση Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Αικατερίνη Μάρκου
55ΕΕ1502 Βενετοί και Οθωμανοί Τούρκοι στην ανατολική Μεσόγειο (15ος -18ος αι.) Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Παναγιώτα Τζιβάρα
55ΕΕ1210 Βιοαρχαιολογία και Ιατροδικαστική ανθρωπολογία Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Εξέλιξη και Φυσική Ανθρωπολογία Χριστίνα Παπαγεωργοπούλου
55ΕΠΣΤΗ4 Βιολογία, Ηθολογία & Εξέλιξη Πρωτευόντων Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Εξέλιξη και Φυσική Ανθρωπολογία
Βυζαντινή εικαστική παράδοση και νεοελληνική τέχνη Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής
55ΥΕI9 Βυζαντινή Ιστοριογραφία Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Βυζαντινή Ιστορία
55ΕΠΕΖ12 Γενική Γλωσσολογία Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
Γενική Διδακτική: Μάθηση και διδασκαλία-Διδακτικές ασκήσεις Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
ΕΕΓΛΩ336 Γραμματισμός και σχεδιασμός γλωσσικού μαθήματος Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
55ΕΥΕ3 Δημογραφική ανάλυση. Η Δημογραφία των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και του Εύξεινου Πόντου Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Δημογραφία Kωνσταντίνος Ζαφείρης
55ΕΕ1610 Δημόσιος και ιδωτικός βίος στον κλασικό κόσμο Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Αρχαία Ελληνική Ιστορία Andrew Farrington
55ΥΚΕ1702 Δημοτικό τραγούδι: Σημειωτικές προσεγγίσεις Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Σημειωτική Θανάσης Β. Κούγκουλος Μετονομασία του μαθήματος: "Έντεχνος έμμετρος λαϊκός λόγος". Για τους φοιτητές που θα το επιλέξουν για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα χρεώνεται στο επιστημονικό πεδίο της "Σημειωτικής". Για τους φοιτητές που το έχουν επιλέξει σε προηγούμενα εξάμηνα αλλά δεν το έχουν περάσει και το χρωστούν, το μάθημα θα χρεώνεται στο επιστημονικό πεδίο της και της "Λαογραφίας " όπως ίσχυε και πριν το ακαδ. έτος 2020-2021 αλλά και της "Σημειωτικής"
Διαπολιτισμική παιδαγωγική Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
55ΕΣΤΗ62 Διδακτική της Ιστορίας Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Άγγελος Παληκίδης
Διδακτική της λογοτεχνίας Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
55ΕΕ1504 Εισαγωγή στη Βυζαντινή Γραμματεία Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Βυζαντινή Ιστορία Δημοσθένης Στρατηγόπουλος
55ΒΥ2 Εισαγωγή στη Βυζαντινή ιστορία και τον πολιτισμό 2ο Υποχρεωτικό Δημοσθένης Στρατηγόπουλος, Γεώργιος Χαριζάνης
55ΒΥ5 Εισαγωγή στη Δημογραφία 2ο Υποχρεωτικό Kωνσταντίνος Ζαφείρης
55ΑΥ4 Εισαγωγή στη Λαογραφία 1ο Υποχρεωτικό Εμμανουήλ Βαρβούνης
55ΕΕ1703 Εισαγωγή στη μελέτη κι αξιοποίηση των πηγών της Οθωμανικής ιστορίας Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Οθωμανική Ιστορία Ιωάννης Μπακιρτζής
55ΓΥ1 Εισαγωγή στη Μεσαιωνική Ευρωπαϊκή Ιστορία 2ο Υποχρεωτικό Νικόλαος Χρύσης
55ΕΥ6 Εισαγωγή στη Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία 3ο Υποχρεωτικό Αθηνά Συριάτου
55ΔΥ6 Εισαγωγή στη Σημειωτική 2ο Υποχρεωτικό Θανάσης Β. Κούγκουλος
55ΖΥΕ1 Εισαγωγή στην Ανθρωπογεωγραφία- Γεωγραφίες & Κοινωνίες 3ο Υποχρεωτικό Αικατερίνη Μάρκου
55ΓΥ5 Εισαγωγή στην Αρχαιολογία 1ο Υποχρεωτικό Χριστίνα-Ντουσάνκα Ούρεμ-Κώτσου
55ΕΕ1501 Εισαγωγή στην εικονολογία της βυζαντινής τέχνης Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Νικολέτα Τζάνη Κάτοχος διδακτορικού με πρόγραμμα ΕΣΠΑ
55ΑΥ8 Εισαγωγή στην Εξέλιξη και τη Φυσική Ανθρωπολογία 3ο Υποχρεωτικό Χριστίνα Παπαγεωργοπούλου
55Υ1601 Εισαγωγή στην ιστορία της ελληνικής και ρωμαϊκής αρχαιότητας 1ο Υποχρεωτικό Andrew Farrington
55Υ1602 Εισαγωγή στην ιστορία της τέχνης 2ο Υποχρεωτικό Γεώργιος Τσιγάρας
55ΕΠΕΖ32 Εισαγωγή στην ιστορία του βενετοκρατούμενου ελληνισμού (13ος-18ος αι.) Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Ιστορία του Νέου, Νεότερου και Σύγχρονου Ελληνισμού Παναγιώτα Τζιβάρα
55ΔΥ3 Εισαγωγή στην Ιστορία του Ισλαμικού Κόσμου 1ο Υποχρεωτικό Marco Miotto
55ΔΥ1 Εισαγωγή στην Ιστορία του Νέου, Νεότερου και Σύγχρονου Ελληνισμού 3ο Υποχρεωτικό Παναγιώτα Τζιβάρα
55ΔΥ2 Εισαγωγή στην Ιστορία των Βαλκανικών Λαών 3ο Υποχρεωτικό Ελεονώρα Ναξίδου
Εισαγωγή στην κλασική αρχαιολογία Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Αρχαία Ελληνική Ιστορία Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
55ΑΥ5 Εισαγωγή στην Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία 1ο Υποχρεωτικό Βασιλική Κράββα
55ΕΕ1204 Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Ευθύμιος Λαμπρίδης Το μάθημα είναι προαπαιτούμενο για όλα τα υπόλοιπα μαθήματά του κ.Λαμπρίδη. (μόνο δήλωση)
55Υ17 Εισαγωγή στην Οθωμανική Ιστορία 2ο Υποχρεωτικό Ιωάννης Μπακιρτζής
Εισαγωγή στην παιδαγωγική επιστήμη Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Μενέλαος Τζιφόπουλος Κάτοχος διδακτορικού με πρόγραμμα ΕΣΠΑ
55ΕΕ1412 Εισαγωγή στις επιστήμες της εκπαίδευσης Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
55ΕΕ1707 Εκπαιδευτική τεχνολογία Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Κυριάκος Σγουρόπουλος
55ΕΕ1505 Ελληνικά κείμενα της Βυζαντινής και Οθωμανικής εποχής και η διδακτική τους αξιοποίηση Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Μυρσίνη Αναγνώστου Πρακτική άσκηση - Το μάθημα μπορούν να το επιλέξουν μόνο φοιτητές 7ου και μεγαλύτερου εξαμήνου. Μέχρι 50 φοιτητές. Κάτοχος διδακτορικού με πρόγραμμα ΕΣΠΑ
55ΕΕ1303 Ελληνική Παλαιογραφία: Η Ελληνική Γραφή από τον 4ο ως τον 19ο αιώνα. Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής
55ΥΚΕ1703 Έντεχνος λαϊκός λόγος Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Λαογραφία Αθηνά Μαχά - Μπιζούμη Μετονομασία του μαθήματος "Έντεχνος πεζός λαϊκός λόγος"
55ΕΕ1209 Εξέλιξη του ανατομικά σύγχρονου ανθρώπου Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Εξέλιξη και Φυσική Ανθρωπολογία Χριστίνα Παπαγεωργοπούλου
55ΖΥΙ4 Ευρωπαϊκή Ιστορία, 19ος αιώνας Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία Αθηνά Συριάτου Δεν θα διδαχθεί το χειμερινό εξάμηνο του 2021-2022. Οι φοιτητές που το έχουν δηλώσει σε προηγούμενα εξάμηνα θα μπορούν να το εξεταστούν στις εξεταστικές: Φεβρουαρίου - Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2022
55ΗΥ14 Ευρωπαϊκή Ιστορία, 20ος αιώνας Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία Αθηνά Συριάτου
55ΕΕ1203 Εφαρμογές κοινωνικής ψυχολογίας στην εκπαίδευση Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Ευθύμιος Λαμπρίδης Προαπαιτούμενο, σε προηγούμενη δήλωση να έχει δηλωθεί το μάθημα "Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία"
ΕΕ2104 Εφαρμογές ψηφιακών τεχνολογιών στην αρχαιολογία Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Χριστίνα-Ντουσάνκα Ούρεμ-Κώτσου, Κυριάκος Σγουρόπουλος Προαπαιτούμενο για την επιλογή του παρόντος μαθήματος είναι η επιτυχής εξέταση στο μάθημα: «Εισαγωγή στην Αρχαιολογία».
55ΥΕΙ13 Η Αίγυπτος την εποχή του Μουχάμμαντ Άλι και των διαδόχων του (1805-1882) Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Ιστορία του Ισλαμικού Κόσμου Marco Miotto Αντικαταστάθηκε από το μάθημα «Ισλαμική Ιστοριογραφία». Οι φοιτητές/φοιτήτριες που δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο καταργημένο μάθημα, θα μπορέσουν να εξεταστούν σε αυτό για ακόμα τρεις (3) εξεταστικές περιόδους (Φεβρουάριος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος 2022).
55ΥΕΕ11 Η αρχαιολογία του Μινωϊκού και Μυκηναϊκού πολιτισμού Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Αρχαιολογία
55ΥΕΕ13 Η βιολογία και η δημογραφία των ανθρωπολογικών πληθυσμών Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Δημογραφία Kωνσταντίνος Ζαφείρης
55ΥΚΙ1804 Η Βρετανική Αυτοκρατορία: όψεις και προσεγγίσεις Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία Αθηνά Συριάτου
55ΕΕ1301 Η διδασκαλία της ιστορίας με τη χρήση των πηγών Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Άγγελος Παληκίδης Πρακτική άσκηση - Το μάθημα μπορούν να το επιλέξουν μόνο φοιτητές 8ου και μεγαλύτερου εξαμήνου. Μέχρι 65 φοιτητές.
55ΕΕ1705 Η εικόνα του "Τούρκου" στη νεοελληνική πεζογραφία (19ος - 20ος αιώνας) Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Σημειωτική Θανάσης Β. Κούγκουλος
55ΥΕΙ1 Η Ελληνική Αναγέννηση: Ο Πολιτισμός των ελληνικών εδαφών της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Αρχαία Ελληνική Ιστορία Andrew Farrington
55ΕΕ1411 Η οικονομία του Βυζαντίου Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Γεώργιος Χαριζάνης
55ΕΕ2 Η παιδεία στον βενετοκρατούμενο ελληνικό χώρο Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Ιστορία του Νέου, Νεότερου και Σύγχρονου Ελληνισμού Παναγιώτα Τζιβάρα
55ΥΕΕ12 Η Προϊστορία των Βαλκανίων και της Ανατολίας Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Αρχαιολογία Χριστίνα-Ντουσάνκα Ούρεμ-Κώτσου
55ΕΕ1205 Θέματα ψυχο-κοινωνικής ανάπτυξης παιδιού και εφήβου Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Ευθύμιος Λαμπρίδης
55ΑΥ1 Θεωρία και μεθοδολογία της ιστορίας 1ο Υποχρεωτικό Ελπίδα Βόγλη
Θεωρία της Λογοτεχνίας (Αναλύσεις κειμένων και διδακτικές εφαρμογές) *στο corpus του ΤΕΦ αναφέρεται ως Εισαγωγή στη θεωρία της Λογοτεχνίας Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
55ΕΥΕ4 Θρησκευτική και εθιμική Λαογραφία Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Λαογραφία Εμμανουήλ Βαρβούνης
ΥΚΙ2102 Ισλαμική Ιστοριογραφία Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Ιστορία του Ισλαμικού Κόσμου Marco Miotto
Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας/Θεματογραφία Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
55ΕΠΕΖ48 Ιστορία της Βυζαντινής παιδείας Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Βυζαντινή Ιστορία Γεώργιος Χαριζάνης
55ΕΕ5 Ιστορία της Βυζαντινής τέχνης Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Ιστορία της Τέχνης Γεώργιος Τσιγάρας
55ΕΠΕΖ28 Ιστορία της εκπαίδευσης στο ελληνικό κράτος Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής
55ΕΠΕΖ46 Ιστορία της ελληνικής διασποράς (19ος-20ός αι.) Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Ιστορία του Νέου, Νεότερου και Σύγχρονου Ελληνισμού Ελπίδα Βόγλη
55ΥΕΙ7 Ιστορία της Ευρωπαϊκής τέχνης: θέματα θεωρίας & διδακτικής μεθοδολογίας Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία Άγγελος Παληκίδης
55ΥΕΙ8 Ιστορία της Νεοελληνικής Τέχνης: θέματα θεωρίας και διδακτικής μεθοδολογίας Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Ιστορία του Νέου, Νεότερου και Σύγχρονου Ελληνισμού Άγγελος Παληκίδης
55ΥΕΙ5 Ιστορία του ελληνικού κράτους τον 19ο και 20ό αιώνα Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Ιστορία του Νέου, Νεότερου και Σύγχρονου Ελληνισμού Ελπίδα Βόγλη
55ΕΣΤΗ4 Ιστορία των Γυναικών στην Ευρώπη από τον 18ο έως τον 20ο΄αιώνα Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία Αθηνά Συριάτου
ΥΚΙ1701 Ιστορία των οθωμανικών πόλεων του βαλκανικού χώρου Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Οθωμανική Ιστορία Ιωάννης Μπακιρτζής
55ΑΥΕ4 Ιταλικά Α΄ 1ο Ξένη Γλώσσα Γεώργιος Αγελαρίδης
55ΒΥΕ4 Ιταλικά Β΄ 2ο Ξένη Γλώσσα Γεώργιος Αγελαρίδης
55ΓΥΕ4 Ιταλικά Γ΄ 3ο Ξένη Γλώσσα Γεώργιος Αγελαρίδης
55ΔΥΕ4 Ιταλικά Δ΄ 4ο Ξένη Γλώσσα Γεώργιος Αγελαρίδης
55ΥΕΕ4 Ιταλικά Ε΄ 5ο Ξένη Γλώσσα Γεώργιος Αγελαρίδης
55ΥΕΖ4 Ιταλικά Ζ΄ 7ο Ξένη Γλώσσα Γεώργιος Αγελαρίδης
55ΥΕΗ4 Ιταλικά Η΄ 8ο Ξένη Γλώσσα Γεώργιος Αγελαρίδης
55ΥΕΣΤ4 Ιταλικά ΣΤ΄ 6ο Ξένη Γλώσσα Γεώργιος Αγελαρίδης
55ΥΕΕ15 Κατανάλωση, υλικός πολιτισμός και μουσειακή εκπαίδευση Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία Βασιλική Κράββα
Κλασική αρχαιολογία:Ζητήματα νομικής, ηθικής και πολιτικής φύσεως Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
Κοινωνία ,εκπαίδευση και περιβάλλον. Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
55ΕΕ1702 Κοινωνία και οικονομία της ύστερης Οθωμανικής περιόδου-Αγροτική οικονομία -Εξάρτηση και Χρεοκοπία Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Ιωάννης Μπακιρτζής
55ΕΕ1409 Κοινωνικές και εθιμικές πρακτικές στον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Λαογραφία Εμμανουήλ Βαρβούνης
55ΕΕ1302 Κοινωνική προσέγγιση της γλώσσας και δίγλωσση εκπαίδευση Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Αικατερίνη Μάρκου
55ΕΕ1202 Κοινωνική ψυχολογία των διαπροσωπικών και διομαδικών σχέσεων Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Ευθύμιος Λαμπρίδης Προαπαιτούμενο, σε προηγούμενη δήλωση να έχει δηλωθεί το μάθημα "Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία"
55ΥΚΕ2004 Λαογραφία, παραδοσιακό και σύγχρονο ένδυμα Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Λαογραφία Αθηνά Μαχά - Μπιζούμη
Λατινική Θεματογραφία Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
Λατινική Φιλολογία- Πεζογραφία Ι Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
55ΥΚΕ1704 Λογοτεχνία της γενιάς του 1880 και Λαογραφία Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Λαογραφία Θανάσης Β. Κούγκουλος
55ΖΥΙ3 Μεσαιωνική Βαλκανική Ιστορία Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Ιστορία των Βαλκανικών Λαών Ελεονώρα Ναξίδου
55ΥΚΙ2002 Μεταβυζαντινή ζωγραφική Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Ιστορία της Τέχνης Γεώργιος Τσιγάρας Συνδιδασκαλία με το κ.Δημοσθένη Στρατηγόπουλο
55ΥΚΙ1802 Μετασχηματισμοί της Μεσαιωνικής Ευρώπης: Εξουσία και Κοινωνία Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Μεσαιωνική Ευρωπαϊκή Ιστορία Νικόλαος Χρύσης Το μάθημα έχει προαπαιτούμενο την επιτυχής εξέταση του μαθήματος "Εισαγωγή στην μεσαιωνική Ευρωπαϊκή Ιστορία"
55ΕΕ2003 Μουσεία και λαϊκός πολιτισμός: ζητήματα διαχείρισης Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Αθηνά Μαχά - Μπιζούμη
55ΕΕ1704 Μπαρόκ. Ιστορία και τέχνη Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Ιστορία της Τέχνης Νικολέτα Τζάνη Κάτοχος διδακτορικού με πρόγραμμα ΕΣΠΑ.
55ΕΣΤΗ47 Νεολιθικός πολιτισμός στη Βόρεια Ελλάδα Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Αρχαιολογία Χριστίνα-Ντουσάνκα Ούρεμ-Κώτσου
55ΣΤΥΙ3 Νεότερη και Σύγχρονη Βαλκανική Ιστορία Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Ιστορία των Βαλκανικών Λαών Ελεονώρα Ναξίδου
55ΥΕΙ11 Ο βυζαντινός πολιτισμός Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Βυζαντινή Ιστορία Γεώργιος Χαριζάνης
55ΣΤΥΙ1 Ο Ελληνιστικός Κόσμος Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Αρχαία Ελληνική Ιστορία Andrew Farrington
55ΕΣΤΗ53 Ο Μωάμεθ και το Ισλάμ Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Ιστορία του Ισλαμικού Κόσμου Marco Miotto
55ΕΠΕΖ54 Οι Ελληνοβουλγαρικές σχέσεις μετά την ίδρυση του βουλγαρικού κράτους Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Ιστορία των Βαλκανικών Λαών Ελεονώρα Ναξίδου
Οσμανική και τουρκική ιστορία ΙΙ (19ος-20ος αι.) Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Οθωμανική Ιστορία Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών Προαπαιτούμενο: Να έχει περάσει ο φοιτητής το μάθημα Οσμανική και Τουρκική Ι
55ΕΕ1208 Οστεολογία-ανατομία του μυοσκελετικού συστήματος Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Εξέλιξη και Φυσική Ανθρωπολογία Χριστίνα Παπαγεωργοπούλου
55ΕΣΤΗ13 Παλαιοανθρωπολογία Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Εξέλιξη και Φυσική Ανθρωπολογία Ελένη Ζορμπά Κάτοχος διδακτορικού με πρόγραμμα ΕΣΠΑ.
55ΕΕ1207 Παλαιογενετική: εφαρμογές στην Ανθρωπολογία Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Εξέλιξη και Φυσική Ανθρωπολογία Χριστίνα Παπαγεωργοπούλου Το μάθημα δεν θα διδαχθεί.
55ΣΤΥΕ2 Πολιτική Ανθρωπολογία Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία Βασιλική Κράββα
55Υ18 Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες 3ο Υποχρεωτικό Kωνσταντίνος Ζαφείρης, Βασιλική Κράββα, Κυριάκος Σγουρόπουλος
55ΒΥ3 Προϊστορικές κοινωνίες Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Αρχαιολογία Χριστίνα-Ντουσάνκα Ούρεμ-Κώτσου
55ΥΕΙ10 Πρώιμη Νεοελληνική Γραμματεία (από τις αρχές μέχρι το Διαφωτισμό) Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Ιστορία του Νέου, Νεότερου και Σύγχρονου Ελληνισμού Δημοσθένης Στρατηγόπουλος
55ΥΕΕ17 Σημειωτικές προσεγγίσεις της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Σημειωτική Βασίλειος Δαλκαβούκης Δεν θα διδαχθεί κατά το ακαδ. έτος 2021-2022,
55ΥΚΙ1801 Σταυροφορίες και σταυροφορικά κράτη Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Μεσαιωνική Ευρωπαϊκή Ιστορία Νικόλαος Χρύσης
55ΕΥΕ2 Σύγχρονη εθνογραφική θεωρία και πρακτική Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία Βασίλειος Δαλκαβούκης
55ΕΕ1801 Σχεδιασμός και εφαρμογή ψηφιακών διδακτικών σεναρίων Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Άγγελος Παληκίδης, Κυριάκος Σγουρόπουλος Δεν θα διδαχθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-21
55ΕΣΤΗ57 Σχολική παιδαγωγική Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής
55ΕΕ2001 Τελετουργίες και δρώμενα του ετήσιου εορτολογικού κύκλου Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Εμμανουήλ Βαρβούνης
Το βασίλειο των Οδρυσών: ιστορική και αρχαιολογική επισκόπηση Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
55ΥΕΙ14 Το Κράτος των Μαμελούκων της Αιγύπτου και της Συρίας (1250-1517) Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Ιστορία του Ισλαμικού Κόσμου Marco Miotto
ΕΕ2103 Το πανεπιστήμιο της Πάδοβας και η Nazione Oltramarina Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Παναγιώτα Τζιβάρα
55ΗΥΕ2 Υλικός πολιτισμός και λαϊκή τέχνη Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Λαογραφία Αθηνά Μαχά - Μπιζούμη Μετονομασία του μαθήματος "Λαϊκή Τέχνη"
55ΥΚΙ1803 Φραγκικές ηγεμονίες στον ελλαδικό χώρο (12ος-15ος αι.): πολιτική, κοινωνία και πολιτισμός Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Μεσαιωνική Ευρωπαϊκή Ιστορία Νικόλαος Χρύσης
55ΕΥΕ1 Φυσική Ανθρωπολογία – Οστεολογία Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Εξέλιξη και Φυσική Ανθρωπολογία Ελένη Ζορμπά Κάτοχος διδακτορικού με πρόγραμμα ΕΣΠΑ.
55ΕΕ1802 Ψηφιακή Λαογραφία: Εμπλουτισμένα μέσα και καινοτόμες προσεγγίσεις στη Διδακτική του λαϊκού πολιτισμού Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Εμμανουήλ Βαρβούνης Συνεπικουρία με τον μεταδιδακτορικό ερευνητή του ΤΙΕ Δρ Αλέξ. Καπανιάρη
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.