Κατάλογος διδασκόμενων μαθημάτων

Κωδικός Εξάμηνο Ζώνη Επιστημονικό Πεδίο Διδάσκων Παρατηρήσεις
55YKΕ1802 Αναπαραστάσεις της δεκαετίας του 1940 στη μεταπολεμική λογοτεχνία Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Σημειωτική Θανάσης Β. Κούγκουλος
55ΕΣΤΗ1 Ανθρωπογεωγραφία (θεματικές περιοχές) Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Ανθρωπογεωγραφία Δεν θα θα διδαχθεί κατά το εαρινό εξάμηνο.
55ΥΕΕ10 Ανθρωπολογία της Εκπαίδευσης Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία Βασίλειος Δαλκαβούκης
55ΥΕΕ14 Ανθρωπολογία του Τουρισμού Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία Αικατερίνη Μάρκου
55ΥΕΕ16 Ανθρωπολογία των φύλων Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία Βασιλική Κράββα
55ΕΠΕΖ43 Ανθρωπολογική Δημογραφία Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Δημογραφία Kωνσταντίνος Ζαφείρης Το μάθημα δεν θα διδαχθεί για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 Ο διδάσκων κατά το χειμερινό εξάμηνο θα βρίσκεται σε εκπαιδευτική άδεια. Το μάθημα θα μπορούν να το δηλώσουν μόνο όσοι φοιτητές το είχαν δηλώσει σε προηγούμενη δήλωση και θα μπορούν να το εξεταστούν στην εξεταστική Ιανουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2024
55ΕΕ2002 Από το γένος στην κοινωνία των πολιτών: η ταυτότητα των Ελλήνων Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Ελπίδα Βόγλη
55ΥΕΕ19 Αρχαιολογία και εκπαίδευση Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Αρχαιολογία Τσώνος Ανάγνος-Κωνσταντίνος Το μάθημα δεν θα διδαχθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Το μάθημα θα μπορούν να το δηλώσουν μόνο όσοι φοιτητές το είχαν δηλώσει σε προηγούμενη δήλωση και θα μπορούν να το εξεταστούν στην εξεταστική Ιανουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2024
Αρχαιολογική έρευνα στις ελληνικές αποικίες του Εύξεινου Πόντου Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών Προσφέρεται για το χειμερινό 2023-2024
Αττική κεραμική: εικονογραφία εμπόριο και αλληλεπιδράσεις μεταξύ Αθήνας και Θράκης Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
55ΕΕ1211 Βαλκανικό Ισλάμ. Ιστορική και ανθρωπολογική προσέγγιση Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Αικατερίνη Μάρκου
55ΕΕ1502 Βενετοί και Οθωμανοί Τούρκοι στην ανατολική Μεσόγειο (15ος -18ος αι.) Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Παναγιώτα Τζιβάρα Δεν θα θα διδαχθεί κατά το εαρινό εξάμηνο.
55ΕΕ1210 Βιοαρχαιολογία και Ιατροδικαστική ανθρωπολογία Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Εξέλιξη και Φυσική Ανθρωπολογία Χριστίνα Παπαγεωργοπούλου Θα μπορούν να το δηλώσουν φοιτητές του παλαιού ΠΣ (εισαχθέντες πριν το 2022-2023) εφόσον το είχα ήδη επιλέξει, αλλά το οφείλουν. Όταν λήξει η προθεσμία των δηλώσεων μαθημάτων και υπάρχουν κενές θέσεις στα σεμιναριακά μαθήματα, θα δίνεται η δυνατότητα να τα επιλέξουν και όσοι φοιτητές ανήκουν στο παλαιό ΠΣ (ως υποχρεωτικά κατ’επιλογή κατεύθυνσης ή ως ελεύθερη επιλογή), σε νέα προθεσμία που θα ανακοινωθεί.
55ΣΕΜ2405 Βιοαρχαιολογία και Ιατροδικαστική ανθρωπολογία Εαρινό Σεμιναριακό Χριστίνα Παπαγεωργοπούλου Το μάθημα για τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 προσφέρεται σαν ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΟ. Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.he.duth.gr/sites/default/files/articles_files/odigos_spoydon_.pdf (σελ. 288-293)
55ΕΕ6-212 Βυζαντινή εικαστική παράδοση και νεοελληνική τέχνη Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Κωνσταντίνος Σεραφειμίδης, Γεώργιος Τσιγάρας
55ΥΕI9 Βυζαντινή Ιστοριογραφία Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Βυζαντινή Ιστορία Το μάθημα δεν θα διδαχθεί. Θα μπορεί να δηλωθεί μόνο από φοιτητές που το είχαν δηλώσει σε προηγούμενο εξάμηνο, για να το εξεταστούν στην εξεταστική Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2024.
55ΕΠΕΖ12 Γενική Γλωσσολογία Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας Προσφέρεται για το χειμερινό 2023-2024
Γενική Διδακτική: Μάθηση και διδασκαλία-Διδακτικές ασκήσεις Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
ΕΕΓΛΩ305 Γραμματισμός και σχεδιασμός γλωσσικού μαθήματος Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
55ΕΥΕ3 Δημογραφική ανάλυση. Η Δημογραφία των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και του Εύξεινου Πόντου Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Δημογραφία Kωνσταντίνος Ζαφείρης
55ΕΕ1610 Δημόσιος και ιδωτικός βίος στον κλασικό κόσμο Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Αρχαία Ελληνική Ιστορία Andrew Farrington
55ΥΚΕ1702 Δημοτικό τραγούδι: Σημειωτικές προσεγγίσεις Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Σημειωτική Θανάσης Β. Κούγκουλος Μετονομασία του μαθήματος: "Έντεχνος έμμετρος λαϊκός λόγος".
55Κ24Υ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Διαπολιτισμική παιδαγωγική Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
55ΕΣΤΗ62 Διδακτική της Ιστορίας Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Κωνσταντίνα Τορτομάνη θα διδαχθεί από εντεταλμένο διδάσκοντα
Διδακτική της λογοτεχνίας Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών Προσφέρεται για το χειμερινό 2023-2024
55ΕΕ1504 Εισαγωγή στη Βυζαντινή Γραμματεία Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Βυζαντινή Ιστορία Δημοσθένης Στρατηγόπουλος Το μάθημα δεν θα διδαχθεί για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 Ο διδάσκων κατά το χειμερινό εξάμηνο θα βρίσκεται σε εκπαιδευτική άδεια. Το μάθημα θα μπορούν να το δηλώσουν μόνο όσοι φοιτητές το είχαν δηλώσει σε προηγούμενη δήλωση και θα μπορούν να το εξεταστούν στην εξεταστική Ιανουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2024
55ΒΥ2 Εισαγωγή στη Βυζαντινή ιστορία και τον πολιτισμό 2ο Υποχρεωτικό Διονύσιος Τσεντικόπουλος, Γεώργιος Τσιγάρας, Γεώργιος Χαριζάνης
55ΒΥ5 Εισαγωγή στη Δημογραφία 2ο Υποχρεωτικό Kωνσταντίνος Ζαφείρης
55ΑΥ4 Εισαγωγή στη Λαογραφία 1ο Υποχρεωτικό Εμμανουήλ Βαρβούνης
55ΕΕ1703 Εισαγωγή στη μελέτη κι αξιοποίηση των πηγών της Οθωμανικής ιστορίας Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Οθωμανική Ιστορία Ιωάννης Μπακιρτζής
55ΓΥ1 Εισαγωγή στη Μεσαιωνική Ευρωπαϊκή Ιστορία 2ο Υποχρεωτικό Γεώργιος Χατζέλης θα διδαχθεί από εντεταλμένο διδάσκοντα
55ΕΥ6 Εισαγωγή στη Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία 3ο Υποχρεωτικό Αθηνά Συριάτου
55ΔΥ6 Εισαγωγή στη Σημειωτική 2ο Υποχρεωτικό Βασίλειος Δαλκαβούκης, Θανάσης Β. Κούγκουλος
55ΖΥΕ1 Εισαγωγή στην Ανθρωπογεωγραφία- Γεωγραφίες & Κοινωνίες 3ο Υποχρεωτικό Αικατερίνη Μάρκου
55ΓΥ5 Εισαγωγή στην Αρχαιολογία 1ο Υποχρεωτικό Χριστίνα-Ντουσάνκα Ούρεμ-Κώτσου
55ΕΕ1501 Εισαγωγή στην εικονολογία της βυζαντινής τέχνης Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Κωνσταντίνος Σεραφειμίδης, Γεώργιος Τσιγάρας The instructor holds a doctorate and the course teaching is funded by the National Strategic Reference Framework.
55ΑΥ8 Εισαγωγή στην Εξέλιξη και τη Φυσική Ανθρωπολογία 3ο Υποχρεωτικό Χριστίνα Παπαγεωργοπούλου
55Υ1601 Εισαγωγή στην ιστορία της ελληνικής και ρωμαϊκής αρχαιότητας 1ο Υποχρεωτικό Andrew Farrington, Ελένη Φάσσα
55Υ1602 Εισαγωγή στην ιστορία της τέχνης 2ο Υποχρεωτικό Γεώργιος Τσιγάρας
55ΕΠΕΖ32 Εισαγωγή στην ιστορία του βενετοκρατούμενου ελληνισμού (13ος-18ος αι.) Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Ιστορία του Νέου, Νεότερου και Σύγχρονου Ελληνισμού Παναγιώτα Τζιβάρα
55ΔΥ3 Εισαγωγή στην Ιστορία του Ισλαμικού Κόσμου 1ο Υποχρεωτικό Marco Miotto
55ΔΥ1 Εισαγωγή στην Ιστορία του Νέου, Νεότερου Ελληνισμού 3ο Υποχρεωτικό Παναγιώτα Τζιβάρα
55ΔΥ2 Εισαγωγή στην Ιστορία των Βαλκανικών Λαών 3ο Υποχρεωτικό Ελεονώρα Ναξίδου
Εισαγωγή στην κλασική αρχαιολογία Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Αρχαία Ελληνική Ιστορία Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών Προσφέρεται για το χειμερινό 2023-2024
55ΑΥ5 Εισαγωγή στην Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία 1ο Υποχρεωτικό Βασιλική Κράββα
55ΕΕ1204 Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Ευθύμιος Λαμπρίδης Το μάθημα είναι προαπαιτούμενο για όλα τα υπόλοιπα μαθήματά του κ.Λαμπρίδη. (μόνο δήλωση)
55Υ17 Εισαγωγή στην Οθωμανική Ιστορία 2ο Υποχρεωτικό Ιωάννης Μπακιρτζής
Εισαγωγή στην παιδαγωγική επιστήμη Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Το μάθημα δεν θα διδαχθεί για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 Ο διδάσκων κατά το χειμερινό εξάμηνο θα βρίσκεται σε εκπαιδευτική άδεια. Το μάθημα θα μπορούν να το δηλώσουν μόνο όσοι φοιτητές το είχαν δηλώσει σε προηγούμενη δήλωση και θα μπορούν να το εξεταστούν στην εξεταστική Ιανουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2024
55ΕΕ1707 Εκπαιδευτική τεχνολογία Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Κυριάκος Σγουρόπουλος
55ΕΕ1505 Ελληνικά κείμενα της Βυζαντινής και Οθωμανικής εποχής και η διδακτική τους αξιοποίηση Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Διονύσιος Τσεντικόπουλος Πρακτική άσκηση - Το μάθημα μπορούν να το επιλέξουν μόνο φοιτητές 7ου και μεγαλύτερου εξαμήνου. Μέχρι 50 φοιτητές.
55ΕΕ1303 Ελληνική Παλαιογραφία: Η Ελληνική Γραφή από τον 4ο ως τον 19ο αιώνα. Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Το μάθημα δεν θα διδαχθεί.Το μάθημα θα μπορούν να το δηλώσουν μόνο όσοι φοιτητές το είχαν δηλώσει σε προηγούμενη δήλωση και θα μπορούν να το εξεταστούν στην εξεταστική, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2024
55ΥΚΕ1703 Έντεχνος λαϊκός λόγος Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Λαογραφία Αθηνά Μαχά Μετονομασία του μαθήματος "Έντεχνος πεζός λαϊκός λόγος"
55ΕΕ1209 Εξέλιξη του ανατομικά σύγχρονου ανθρώπου Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Εξέλιξη και Φυσική Ανθρωπολογία Χριστίνα Παπαγεωργοπούλου
55ΖΥΙ4 Ευρωπαϊκή Ιστορία, 19ος αιώνας Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία Αθηνά Συριάτου Το μάθημα δεν θα διδαχθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Το μάθημα θα μπορούν να το δηλώσουν μόνο όσοι φοιτητές το είχαν δηλώσει σε προηγούμενη δήλωση και θα μπορούν να το εξεταστούν στην εξεταστική Ιανουαρίου Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2024
55ΗΥ14 Ευρωπαϊκή Ιστορία, 20ος αιώνας Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία Αθηνά Συριάτου Το μάθημα δεν θα διδαχθεί. Η διδάσκουσα θα βρίσκεται σε εκπαιδευτική άδεια.Το μάθημα θα μπορούν να το δηλώσουν μόνο όσοι φοιτητές το είχαν δηλώσει σε προηγούμενη δήλωση και θα μπορούν να το εξεταστούν στην εξεταστική Ιανουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2024
55ΕΕ1203 Εφαρμογές κοινωνικής ψυχολογίας στην εκπαίδευση Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Ευθύμιος Λαμπρίδης Προαπαιτούμενο, σε προηγούμενη δήλωση να έχει δηλωθεί το μάθημα "Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία"
ΕΕ2104 Εφαρμογές ψηφιακών τεχνολογιών στην αρχαιολογία Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Χριστίνα-Ντουσάνκα Ούρεμ-Κώτσου, Κυριάκος Σγουρόπουλος
55ΥΚΙ2201 Η άνοδος της Ρώμης.Ιστορία της αρχαίας Ρώμης στα χρόνια της Δημοκρατίας Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Αρχαία Ελληνική Ιστορία Ελένη Φάσσα
55ΥΕΕ11 Η αρχαιολογία του Μινωϊκού και Μυκηναϊκού πολιτισμού Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Αρχαιολογία Το μάθημα δεν θα διδαχθεί.Το μάθημα θα μπορούν να το δηλώσουν μόνο όσοι φοιτητές το είχαν δηλώσει σε προηγούμενη δήλωση και θα μπορούν να το εξεταστούν στην εξεταστική Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2024
55ΥΕΕ13 Η βιολογία και η δημογραφία των ανθρωπολογικών πληθυσμών Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Δημογραφία Kωνσταντίνος Ζαφείρης
55ΥΚΙ1804 Η Βρετανική Αυτοκρατορία: όψεις και προσεγγίσεις Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία Αθηνά Συριάτου
55ΕΕ1404 Η βυζαντινή Θράκη Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Γεώργιος Χαριζάνης
55ΕΕ1301 Η διδασκαλία της ιστορίας με τη χρήση των πηγών Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Κωνσταντίνα Τορτομάνη 1. Το μάθημα μπορούν να το δηλώσουν μόνο φοιτητές/τριες 8ου εξαμήνου και επί πτυχίω. 2. Έχει υποχρεωτικές παρακολουθήσεις σε ποσοστό όχι μικρότερο του 70% του συνολικού αριθμού των ωρών διδασκαλίας. Αυτό σημαίνει ότι όσοι/ες δεν πληρούν αυτή την προϋπόθεση, χάνουν αυτομάτως το δικαίωμα εξέτασης. 3.Το μάθημα εξετάζεται και βαθμολογείται με πρόοδο, παρουσίαση και εργασία και όχι με γραπτές εξετάσεις κατά τη διάρκεια της εξεταστικής. 4. Προϋπόθεση για να δηλώσετε τη «Διδασκαλία της Ιστορίας με τη χρήση πηγών» είναι να έχετε περάσει τη «Διδακτική της Ιστορίας». 5. Όσοι/ες έχουν παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς το μάθημα «Ελληνικά κείμενα της βυζαντινής και οθωμανικής εποχής και η διδακτική τους αξιοποίηση», δεν έχουν δικαίωμα να δηλώσουν τα παραπάνω μαθήματα.
55YKΕ1801 Η εικόνα του "Τούρκου" στη νεοελληνική πεζογραφία (19ος - 20ος αιώνας) Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Σημειωτική Θανάσης Β. Κούγκουλος
55ΥΕΙ1 Η Ελληνική Αναγέννηση: Ο Πολιτισμός των ελληνικών εδαφών της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Αρχαία Ελληνική Ιστορία Andrew Farrington
55ΕΕ1411 Η οικονομία του Βυζαντίου Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Γεώργιος Χαριζάνης Το μάθημα καταργείται. Θα μπορούν να το δηλώσουν μόνο οι φοιτητές που το είχαν δηλώσει σε προηγούμενη δήλωσή τους για να το εξεταστούν στις εξεταστικές Ιανουαρίου, Ιουνίου & Σεπτεμβρίου 2024
55ΕΕ2 Η παιδεία στον βενετοκρατούμενο ελληνικό χώρο Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Ιστορία του Νέου, Νεότερου και Σύγχρονου Ελληνισμού Παναγιώτα Τζιβάρα
55ΥΕΕ12 Η Προϊστορία των Βαλκανίων και της Ανατολίας Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Αρχαιολογία Χριστίνα-Ντουσάνκα Ούρεμ-Κώτσου
55ΥΚΙ2401 Η Σπάρτη από την Αρχαϊκή εποχή μέχρι την Ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Αρχαία Ελληνική Ιστορία Andrew Farrington ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ Το μάθημα μπορούν να το επιλέξουν όλοι οι φοιτητές (παλαιού ΠΣ και νέου ΠΣ)
55ΕΕ1205 Θέματα ψυχο-κοινωνικής ανάπτυξης παιδιού και εφήβου Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Ευθύμιος Λαμπρίδης
55ΑΥ1 Θεωρία και μεθοδολογία της ιστορίας 1ο Υποχρεωτικό Ελπίδα Βόγλη
Θεωρία της Λογοτεχνίας (Αναλύσεις κειμένων και διδακτικές εφαρμογές) ΝΕΦ 203 Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας Προσφέρεται για το χειμερινό 2023-2024
55ΕΥΕ4 Θρησκευτική και εθιμική Λαογραφία Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Λαογραφία Εμμανουήλ Βαρβούνης
ΥΚΙ2102 Ισλαμική Ιστοριογραφία Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Ιστορία του Ισλαμικού Κόσμου Marco Miotto Το μάθημα δεν θα διδαχθεί. Ο διδάσκων θα βρίσκεται σε εκπαιδευτική άδεια. Το μάθημα θα μπορούν να το δηλώσουν μόνο όσοι φοιτητές το είχαν δηλώσει σε προηγούμενη δήλωση και θα μπορούν να το εξεταστούν στην εξεταστική Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2024
55ΣΕΜ2401 Ιστορία της αρχαίας Ελληνικής θρησκείας. Εαρινό Σεμιναριακό Ελένη Φάσσα Τα Σεμιναριακά μαθήματα μπορούν να τα επιλέξουν μόνο οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα το ακαδ. έτος 2022-2023 και μετά και ανήκουν στο νέο πρόγραμμα σπουδών. Πληροφορίες στο link https://www.he.duth.gr/sites/default/files/articles_files/odigos_spoydon_.pdf (σελ.49,52 και 260 έως 299). Όταν λήξει η προθεσμία των δηλώσεων μαθημάτων και υπάρχουν κενές θέσεις στα σεμιναριακά μαθήματα, θα δίνεται η δυνατότητα να τα επιλέξουν και όσοι φοιτητές ανήκουν στο παλαιό ΠΣ (ως υποχρεωτικά κατ’επιλογή κατεύθυνσης ή ως ελεύθερη επιλογή), σε νέα προθεσμία που θα ανακοινωθεί.
55ΕΠΕΖ48 Ιστορία της Βυζαντινής παιδείας Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Βυζαντινή Ιστορία Διονύσιος Τσεντικόπουλος
55ΕΕ5 Ιστορία της Βυζαντινής τέχνης Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Ιστορία της Τέχνης Γεώργιος Τσιγάρας
55ΕΠΕΖ28 Ιστορία της εκπαίδευσης στο ελληνικό κράτος Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Το μάθημα δεν θα διδαχθεί. Το μάθημα θα μπορούν να το δηλώσουν μόνο όσοι φοιτητές το είχαν δηλώσει σε προηγούμενη δήλωση και θα μπορούν να το εξεταστούν στην εξεταστική Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2024
55ΕΠΕΖ46 Ιστορία της ελληνικής διασποράς (19ος-20ός αι.) Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Ιστορία του Νέου, Νεότερου και Σύγχρονου Ελληνισμού Ελπίδα Βόγλη Το μάθημα δεν θα διδαχθεί. Η διδάσκουσα θα βρίσκεται σε εκπαιδευτική άδεια. Το μάθημα θα μπορούν να το δηλώσουν μόνο όσοι φοιτητές το είχαν δηλώσει σε προηγούμενη δήλωση και θα μπορούν να το εξεταστούν στην εξεταστική Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2024
55ΥΕΙ7 Ιστορία της Ευρωπαϊκής τέχνης: θέματα θεωρίας & διδακτικής μεθοδολογίας Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία Άγγελος Παληκίδης Το μάθημα δεν θα διδαχθεί για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 Ο διδάσκων κατά το χειμερινό εξάμηνο θα βρίσκεται σε εκπαιδευτική άδεια. Το μάθημα θα μπορούν να το δηλώσουν μόνο όσοι φοιτητές το είχαν δηλώσει σε προηγούμενη δήλωση και θα μπορούν να το εξεταστούν στην εξεταστική Ιανουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2024
55ΥΕΙ8 Ιστορία της Νεοελληνικής Τέχνης: θέματα θεωρίας και διδακτικής μεθοδολογίας Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Ιστορία του Νέου, Νεότερου και Σύγχρονου Ελληνισμού Άγγελος Παληκίδης Το μάθημα δεν θα διδαχθεί για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 Ο διδάσκων ολο το ακαδημαϊκό έτος θα βρίσκεται σε εκπαιδευτική άδεια. Το μάθημα θα μπορούν να το δηλώσουν μόνο όσοι φοιτητές το είχαν δηλώσει σε προηγούμενη δήλωση και θα μπορούν να το εξεταστούν στην εξεταστική Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2024.
55ΥΕΙ5 Ιστορία του ελληνικού κράτους τον 19ο και 20ό αιώνα Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Ιστορία του Νέου, Νεότερου και Σύγχρονου Ελληνισμού Ελπίδα Βόγλη Το μάθημα δεν θα διδαχθεί. Η διδάσκουσα θα βρίσκεται σε εκπαιδευτική άδεια. Το μάθημα θα μπορούν να το δηλώσουν μόνο όσοι φοιτητές το είχαν δηλώσει σε προηγούμενη δήλωση και θα μπορούν να το εξεταστούν στην εξεταστική Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2024
55ΕΣΤΗ4 Ιστορία των Γυναικών στην Ευρώπη από τον 18ο έως τον 20ο΄αιώνα Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία Αθηνά Συριάτου Το μάθημα δεν θα διδαχθεί. Η διδάσκουσα θα βρίσκεται σε εκπαιδευτική άδεια. Το μάθημα θα μπορούν να το δηλώσουν μόνο όσοι φοιτητές το είχαν δηλώσει σε προηγούμενη δήλωση και θα μπορούν να το εξεταστούν στην εξεταστική Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2024
ΥΚΙ1701 Ιστορία των οθωμανικών πόλεων του βαλκανικού χώρου Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Οθωμανική Ιστορία Ιωάννης Μπακιρτζής
55ΑΥΕ4 Ιταλικά Α΄ 1ο Ξένη Γλώσσα Γεώργιος Αγελαρίδης
55ΒΥΕ4 Ιταλικά Β΄ 2ο Ξένη Γλώσσα Γεώργιος Αγελαρίδης
55ΓΥΕ4 Ιταλικά Γ΄ 3ο Ξένη Γλώσσα Γεώργιος Αγελαρίδης
55ΔΥΕ4 Ιταλικά Δ΄ 4ο Ξένη Γλώσσα Γεώργιος Αγελαρίδης
55ΥΕΕ4 Ιταλικά Ε΄ 5ο Ξένη Γλώσσα Γεώργιος Αγελαρίδης
55ΥΕΖ4 Ιταλικά Ζ΄ 7ο Ξένη Γλώσσα Γεώργιος Αγελαρίδης
55ΥΕΗ4 Ιταλικά Η΄ 8ο Ξένη Γλώσσα Γεώργιος Αγελαρίδης
55ΥΕΣΤ4 Ιταλικά ΣΤ΄ 6ο Ξένη Γλώσσα Γεώργιος Αγελαρίδης
55ΥΕΕ15 Κατανάλωση, υλικός πολιτισμός και μουσειακή εκπαίδευση Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία Βασιλική Κράββα
Κλασική αρχαιολογία:Ζητήματα νομικής, ηθικής και πολιτικής φύσεως Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
Κοινωνία ,εκπαίδευση και περιβάλλον. Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
55ΕΕ1702 Κοινωνία και οικονομία της ύστερης Οθωμανικής περιόδου-Αγροτική οικονομία -Εξάρτηση και Χρεοκοπία Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Ιωάννης Μπακιρτζής
55ΕΕ1409 Κοινωνικές και εθιμικές πρακτικές στον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Λαογραφία Εμμανουήλ Βαρβούνης
55ΕΕ1302 Κοινωνική προσέγγιση της γλώσσας και δίγλωσση εκπαίδευση Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Αικατερίνη Μάρκου
55ΕΕ1202 Κοινωνική ψυχολογία των διαπροσωπικών και διομαδικών σχέσεων Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Ευθύμιος Λαμπρίδης Προαπαιτούμενο, σε προηγούμενη δήλωση να έχει δηλωθεί το μάθημα "Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία"
55ΕΣΤΗ39 Κυκλαδικός, Πρωτοελλαδικός και Μεσοελλαδικός Πολιτισμός. H αυγή της τεχνολογικής και αστικής ανάπτυξης στο Αιγαίο της Χαλκοκρατίας και η αρχαιολογική της τεκμηρίωση Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Αρχαιολογία Το μάθημα δεν θα διδαχθεί. Το μάθημα θα μπορούν να το δηλώσουν μόνο όσοι φοιτητές το είχαν δηλώσει σε προηγούμενη δήλωση και θα μπορούν να το εξεταστούν στην εξεταστική Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2024
55ΥΚΕ2004 Λαογραφία, παραδοσιακό και σύγχρονο ένδυμα Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Λαογραφία Αθηνά Μαχά
ΛΦ121 Λατινική Θεματογραφία Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας Προσφέρεται για το χειμερινό 2023-2024
Λατινική Φιλολογία- Πεζογραφία Ι Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας Προσφέρεται για το χειμερινό 2023-2024
55ΥΚΕ1704 Λόγια και λαϊκή ελληνική πεζογραφία του 19ου αιώνα Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Σημειωτική Θανάσης Β. Κούγκουλος Μετονομασία του μαθήματος: "Λογοτεχνία της γενιάς του 1880 και Λαογραφία"
55ΖΥΙ3 Μεσαιωνική Βαλκανική Ιστορία Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Ιστορία των Βαλκανικών Λαών Ελεονώρα Ναξίδου
55ΥΚΙ2002 Μεταβυζαντινή ζωγραφική Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Ιστορία της Τέχνης Διονύσιος Τσεντικόπουλος, Γεώργιος Τσιγάρας
55ΕΕ2003 Μουσεία και λαϊκός πολιτισμός: ζητήματα διαχείρισης Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Αθηνά Μαχά
55ΕΕ1704 Μπαρόκ. Ιστορία και τέχνη Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Ιστορία της Τέχνης Κωνσταντίνος Σεραφειμίδης, Γεώργιος Τσιγάρας
55ΕΣΤΗ47 Νεολιθικός πολιτισμός στη Βόρεια Ελλάδα Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Αρχαιολογία Χριστίνα-Ντουσάνκα Ούρεμ-Κώτσου Θα μπορούν να το δηλώσουν φοιτητές παλαιού ΠΣ.(εισαχθέντες πριν το 2022-2023)
55ΣΕΜ2404 Νεολιθικός πολιτισμός στη Βόρεια Ελλάδα Εαρινό Σεμιναριακό Χριστίνα-Ντουσάνκα Ούρεμ-Κώτσου Τα Σεμιναριακά μαθήματα μπορούν να τα επιλέξουν μόνο οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα το ακαδ. έτος 2022-2023 και μετά και ανήκουν στο νέο πρόγραμμα σπουδών. Πληροφορίες στο link https://www.he.duth.gr/sites/default/files/articles_files/odigos_spoydon_.pdf (σελ.49,52 και 260 έως 299). Όταν λήξει η προθεσμία των δηλώσεων μαθημάτων και υπάρχουν κενές θέσεις στα σεμιναριακά μαθήματα, θα δίνεται η δυνατότητα να τα επιλέξουν και όσοι φοιτητές ανήκουν στο παλαιό ΠΣ (ως υποχρεωτικά κατ’επιλογή κατεύθυνσης ή ως ελεύθερη επιλογή), σε νέα προθεσμία που θα ανακοινωθεί.
55ΣΤΥΙ3 Νεότερη και Σύγχρονη Βαλκανική Ιστορία Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Ιστορία των Βαλκανικών Λαών Γεώργιος Αλευράς Κάτοχος διδακτορικού, μέσω της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο Δ.Π.Θ.»
55ΥΕΙ11 Ο βυζαντινός πολιτισμός Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Βυζαντινή Ιστορία Γεώργιος Χαριζάνης
55ΣΤΥΙ1 Ο Ελληνιστικός Κόσμος Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Αρχαία Ελληνική Ιστορία Andrew Farrington
55ΥΚΙ2202 Ο κόσμος της ύστερης αρχαιότητας Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Αρχαία Ελληνική Ιστορία Ελένη Φάσσα Θα μπορούν να το δηλώσουν φοιτητές παλαιού ΠΣ.(εισαχθέντες πριν το 2022-2023)
55ΣΕΜ2403 Ο κόσμος της ύστερης αρχαιότητας Εαρινό Σεμιναριακό Ελένη Φάσσα Τα Σεμιναριακά μαθήματα μπορούν να τα επιλέξουν μόνο οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα το ακαδ. έτος 2022-2023 και μετά και ανήκουν στο νέο πρόγραμμα σπουδών. Πληροφορίες στο link https://www.he.duth.gr/sites/default/files/articles_files/odigos_spoydon_.pdf (σελ.49,52 και 260 έως 299). Όταν λήξει η προθεσμία των δηλώσεων μαθημάτων και υπάρχουν κενές θέσεις στα σεμιναριακά μαθήματα, θα δίνεται η δυνατότητα να τα επιλέξουν και όσοι φοιτητές ανήκουν στο παλαιό ΠΣ (ως υποχρεωτικά κατ’επιλογή κατεύθυνσης ή ως ελεύθερη επιλογή), σε νέα προθεσμία που θα ανακοινωθεί.
55ΕΣΤΗ53 Ο Μωάμεθ και το Ισλάμ Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Ιστορία του Ισλαμικού Κόσμου Marco Miotto
55ΕΠΕΖ54 Οι Ελληνοβουλγαρικές σχέσεις μετά την ίδρυση του βουλγαρικού κράτους Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Ιστορία των Βαλκανικών Λαών Ελεονώρα Ναξίδου Το μάθημα δεν θα διδαχθεί. Η διδάσκουσα θα βρίσκεται σε εκπαιδευτική άδεια. Το μάθημα θα μπορούν να το δηλώσουν μόνο όσοι φοιτητές το είχαν δηλώσει σε προηγούμενη δήλωση και θα μπορούν να το εξεταστούν στην εξεταστική Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2024
ΥΤ26 Οσμανική και τουρκική ιστορία ΙΙ (19ος-20ος αι.) Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Οθωμανική Ιστορία Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
55ΕΕ1208 Οστεολογία-ανατομία του μυοσκελετικού συστήματος Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Εξέλιξη και Φυσική Ανθρωπολογία Χριστίνα Παπαγεωργοπούλου
55ΕΣΤΗ13 Παλαιοανθρωπολογία Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Εξέλιξη και Φυσική Ανθρωπολογία Ελισάβετ Γκανιάτσου Κάτοχος διδακτορικού, μέσω της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο Δ.Π.Θ.»
55ΕΕ1207 Παλαιογενετική: εφαρμογές στην Ανθρωπολογία Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Εξέλιξη και Φυσική Ανθρωπολογία Ελισάβετ Γκανιάτσου Κάτοχος διδακτορικού, μέσω της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο Δ.Π.Θ.»
55ΣΤΥΕ2 Πολιτική Ανθρωπολογία Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία Βασιλική Κράββα
55Υ18 Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες 3ο Υποχρεωτικό Βασίλειος Δαλκαβούκης, Ευθύμιος Λαμπρίδης , Κυριάκος Σγουρόπουλος
55ΕΕ2101 Πρακτική άσκηση δε φορείς εκπαίδευσης, Ιστορίας και πολιτισμού Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Βασιλική Κράββα Πληροφορίες στο https://www.he.duth.gr/sites/default/files/articles_files/odigos_spoydon_.pdf (σελ.56-57) & στο https://www.he.duth.gr/el/page/praktiki-askisi
55ΒΥ3 Προϊστορικές κοινωνίες Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Αρχαιολογία Χριστίνα-Ντουσάνκα Ούρεμ-Κώτσου
55ΥΕΙ10 Πρώιμη Νεοελληνική Γραμματεία (από τις αρχές μέχρι το Διαφωτισμό) Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Ιστορία του Νέου, Νεότερου και Σύγχρονου Ελληνισμού Δημοσθένης Στρατηγόπουλος Το μάθημα δεν θα διδαχθεί για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 Ο διδάσκων κατά το χειμερινό εξάμηνο θα βρίσκεται σε εκπαιδευτική άδεια.
55ΥΕΕ17 Σημειωτικές προσεγγίσεις της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Σημειωτική Βασίλειος Δαλκαβούκης
55ΥΚΙ1801 Σταυροφορίες και σταυροφορικά κράτη Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Μεσαιωνική Ευρωπαϊκή Ιστορία Γεώργιος Χατζέλης θα διδαχθεί από εντεταλμένο διδάσκοντα
55ΕΥΕ2 Σύγχρονη εθνογραφική θεωρία και πρακτική Χειμερινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία Βασίλειος Δαλκαβούκης
55ΕΣΤΗ57 Σχολική παιδαγωγική Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Κωνσταντίνα Τορτομάνη 1. Το παραπάνω μάθημα μπορούν να τα δηλώσουν μόνο φοιτητές/τριες 8ου εξαμήνου και επί πτυχίω. 2. Έχουν υποχρεωτικές παρακολουθήσεις σε ποσοστό όχι μικρότερο του 70% του συνολικού αριθμού των ωρών διδασκαλίας. Αυτό σημαίνει ότι όσοι/ες δεν πληρούν αυτή την προϋπόθεση, χάνουν αυτομάτως το δικαίωμα εξέτασης. 3. Το μάθημα εξετάζεται και βαθμολογείται με πρόοδο, παρουσίαση και εργασία και όχι με γραπτές εξετάσεις κατά τη διάρκεια της εξεταστικής. 4. Όσοι/ες έχουν παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα «Ελληνικά κείμενα της βυζαντινής και οθωμανικής εποχής και η διδακτική τους αξιοποίηση», δεν έχουν δικαίωμα να δηλώσουν το παραπάνω μάθημα.
55ΕΕ2001 Τελετουργίες και δρώμενα του ετήσιου εορτολογικού κύκλου Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Εμμανουήλ Βαρβούνης
Το βασίλειο των Οδρυσών: ιστορική και αρχαιολογική επισκόπηση Χειμερινό Ελεύθερης Επιλογής Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών Προσφέρεται για το χειμερινό 2023-2024
55ΥΕΙ14 Το Κράτος των Μαμελούκων της Αιγύπτου και της Συρίας (1250-1517) Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας Ιστορία του Ισλαμικού Κόσμου Marco Miotto Το μάθημα δεν θα διδαχθεί. Ο διδάσκων θα βρίσκεται σε εκπαιδευτική άδεια. Το μάθημα θα μπορούν να το δηλώσουν μόνο όσοι φοιτητές το είχαν δηλώσει σε προηγούμενη δήλωση και θα μπορούν να το εξεταστούν στην εξεταστική Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2024
ΕΕ2103 Το πανεπιστήμιο της Πάδοβας και η Nazione Oltramarina Εαρινό Ελεύθερης Επιλογής Παναγιώτα Τζιβάρα
55ΗΥΕ2 Υλικός πολιτισμός και λαϊκή τέχνη Εαρινό Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας Λαογραφία Αθηνά Μαχά Μετονομασία του μαθήματος "Λαϊκή Τέχνη"
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.