2016-17

Ανθρωπολογία της διατροφής

Αρχικά θα αναλυθούν τόσο η διατροφή όσο και η κατανάλωση ως σύγχρονα πεδία τόσο της κοινωνικής όσο και για της πολιτισμική ανθρωπολογίας. Η τροφή και οι περί αυτή διαδικασίες (προμήθεια, προετοιμασία/μαγείρεμα, σερβίρισμα, κατανάλωση, ανταλλαγή) αποτελούν επιλογές, υπακούουν σε  κανόνες, ακολουθούν ένα συγκεκριμένο τελετουργικό, νοηματοδοτούν και διαχωρίζουν το χρόνο σε καθημερινό και τελετουργικό, εμπεριέχουν μοντέλα ανθρωπίνων σχέσεων, εκπέμπουν και επικοινωνούν μηνύματα ένταξης και αποκλεισμού.

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Γραμματεία

Εξετάζεται η διάκριση της βυζαντινής γραμματείας σε λόγια και δημώδη, θύραθεν και ιερή. Μελετώνται σε συνδυασμό κείμενα αντιπροσωπευτικά, όπως το προοίμιο της Αλεξιάδας και τα Πτωχοπροδρομικά ποιήματα, επιγράμματα του Χριστόφορου Μυτιληναίου και θύραθεν επιγράμματα της Παλατινής Ανθολογίας για να γίνει αντιληπτή από τους φοιτητές η διαφορά. Εξετάζεται η εξέλιξη των διαφόρων ειδών από την αρχαιότητα στο Βυζάντιο και ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εμφάνιση νέων, όπως η αγιολογία και η ρυθμοτονική ποίηση.

Βενετοί και Οθωμανοί Τούρκοι στην ανατολική Μεσόγειο (15ος -18ος αι.)

Εξετάζονται οι συγκρούσεις Βενετών και Οθωμανών Τούρκων μετά την κατάλυση της βυζαντινής αυτοκρατορίας και έως τη Συνθήκη του Πασάροβιτς. Παρουσιάζονται και αναλύονται τα αίτια, οι συνέπειες και ο αντίκτυπος των βενετοτουρκικών πολέμων στους κατοίκους του ελληνικού χώρου. Ιδιαίτερη παρουσίαση γίνεται στην πρόσληψη της εικόνας του Τούρκου από τους Βενετούς μέσα από τις εκθέσεις των βενετών βάιλων στην Κωνσταντινούπολη.

Σελίδες

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.