2016-17

Θεωρία και Μεθοδολογία της Ιστορίας

Στο μάθημα αυτό εξετάζεται η εξέλιξη της ιστορίας ως επιστήμης από την αρχαία εποχή μέχρι τον 20ό αιώνα. Μελετώνται οι κυριότερες θεωρητικές προσεγγίσσεις που έχουν επηρεάσει τους διάφορους τρόπους γραφής της ιστορίας. Αναλύονται τα σημαντικότερα ζητήματα της σύγχρονης ιστοριογραφικής συζήτησης καθώς επίσης η σχέση της ιστορίας με τις κοινωνικές επιστήμες. Στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στο διεπιστημονικό διάλογο σχετικά με τη διαμόρφωση της σύγχρονης ιστορίας.

Η οικονομία του Βυζαντίου

Παρουσιάζεται αρχικά η μετάβαση από την οικονομία της ύστερης αρχαιότητας στη μεσαιωνική οικονομία και τις δομές της. Στη συνέχεια εξετάζονται οι πλουτοπαραγωγικές πηγές του Βυζαντίου, οι φυσικοί και ανθρώπινοι πόροι, η αγροτική οικονομία, η αστική οικονομία, οι ανταλλαγές, το εμπόριο και οι αγορές, οι νομισματικές εξελίξεις και το βυζαντινό νόμισμα και τέλος γίνεται σύγκριση ανάμεσα στην οικονομία του Βυζαντίου και την οικονομία των κρατών της μεσαιωνικής Δύσης. Στόχος του μαθήματος είναι να έλθουν σε επαφή οι φοιτητές-τριες με ζητήματα που αφορούν την οικονομική ιστορία του Βυζαντίου.

Σελίδες

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.