2016-17

Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία, περιοδολόγηση, συγγραφείς και κείμενα, σημαντικό-τεροι εκπρόσωποι (ιστοριογραφία, υμνογραφία, βυζαντινοί επιτάφιοι και μονωδίες, φιλοσοφία και ρητορική, επιστολογραφία και ποίηση, ακόμη ιστορικοί και χρονογράφοι, αντιρρητικοί συγγραφείς και αριστοτελικοί σχολιαστές)˙ επιμένουμε στην αντιρρητική φιλολογία της ύστερης βυζαντινής περιόδου και στους αριστοτελικούς σχολιαστές, παράλληλα διδάσκονται κείμενα ιστορικά και άλλα (επιλεγμένα) που αφορούν κυρίως στον ευρύτερο χώρο της Θράκης.

Ανθρωπολογία της κοινωνικής μνήμης

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση από τη μεριά των φοιτητών της αναγκαιότητας για μια διεπιστημονική προσέγγιση από την Ιστορία και την Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία του ζητήματος της μνήμης. Η μνήμη σε όλες της τις εκδοχές, ως στοιχείο ανασύστασης του παρελθόντος, συγκροτείται κοινωνικά, δηλαδή στο πλαίσιο μιας κοινωνικά καθορισμένης συλλογικότητας.

Ανθρωπογεωγραφία (θεματικές περιοχές)

Το μάθημα ξεκινά με τις «εθνικές σχολές» Γεωγραφίας, την συγκρότηση της γεωγραφίας ως επιστήμης, τις θεωρίες, «επαναστάσεις» και «στροφές» που την επηρέασαν. Πέρα από το θεωρητικό μέρος, εμβαθύνει ανά θεματική περιοχή και προσπαθεί να ερμηνεύσει διαδικασίες, συσχετισμούς και αλληλεπιδράσεις των φαινομένων στις διάφορες χωρικές κλίμακες.

Σελίδες

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.