Ανακοίνωση για το μάθημα ΥΜ04: Πληθυσμοί της Ελλάδας: δημογραφία, μετακινήσεις, βιοιστορία, του ΠΜΣ «Τοπική Ιστορία-Διεπιστημονικές προσεγγίσεις»

Έως σήμερα έχουν παραδώσει εργασία οι παρακάτω μεταπτυχιακοί φοιτητές:
1.        Χαρ-Αλέξ Γιαν, ΑΕΜ: 57
2.        Χρή Λαγ, ΑΕΜ: 65
3.        Σιν Μπρ, ΑΕΜ: 56
4.        Δημ Μπο, AEM: 52
5.        Ευθ Σκο, ΑΕΜ: 39
6.        Πασ Τερ, ΑΕΜ: 67
7.        Χρή Μαλ, ΑΕΜ: 73
8.        Ι. Κατσ, ΑΕΜ: 70
9.        Μόσ Μοσ, ΑΕΜ: 60
10.        Κορ Μου Πασ, ΑΕΜ: 54
11.        Ιορ Αρα, ΑΕΜ: 74
12.        Δήμ Σακ, ΑΕΜ: 75
13.        Στα Παπ, ΑΕΜ: 66
14.        Αικ Πισ, ΑΕΜ:
15.        Δήμ Πετ, ΑΕΜ: 72
16.        Κων Μπα, ΑΕΜ: 55
17.        Μαρ Ανε, ΑΕΜ: 53
18.        Δημ Ιακ, ΑΕΜ: 77
19.        Νικ Τζι, ΑΕΜ: 63
20.        Αθα Αλε, ΑΕΜ: 68
Παρακαλούνται όσοι δεν έχουν στείλει ακόμη εργασία να ενημερώσουν το διδάσκοντα για τις  προθέσεις τους έως τις
27/9/2019.
Ο Διδάσκων
Κ. Ζαφείρης

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.