Διδάσκοντες

Ύλη εξετάσεων για το μάθημα "Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ιστορία"

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
   για το μάθημα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
    [R.J.Lilie,Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ιστορία]

 -Κεφ.III.Eκκλησία [σσ.103-129]
 -Κεφ.IV.Oικονομία [σσ.131-157]
 -Κεφ.V.Κοινωνία [σσ.159-184]
 -Κεφ.VI.Αυτοκράτορες [σσ.185-203]
 -Κεφ.VIII.Οικονομικά [σσ.225-249]
 -Κεφ.IX.Πόλεμος και στρατός [σσ.251-275]
 -Κεφ.XI.Παιδεία και πολιτισμός [σσ.305-323]
 

Ύλη εξετάσεων για το μάθημα "Ιστορίας της Βυζαντινής Παιδείας"

[P.Lemerle,O πρώτος Βυζαντινός Ουμανισμός,μτφρ.Μ.Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου,Αθήνα]
 -Κεφ.Γ'.Η τύχη του ειδωλολατρικού ελληνισμού στο Βυζάντιο τους τρεις πρώτους αιώνες της  Αυτοκρατορίας [σσ.46-70]
 -Κεφ.Δ'.Οι Σκοτεινοί Αιώνες.Διακοπή ή συνέχεια [σσ.71-101]
 -Κεφ.Ε'.Ζυμώσεις,αναζητήσεις,τεχνικές πρόοδοι.Οι πρώτες μεγάλες μορφές [σσ.102-128]
 -Κεφ.ς'.Λέων ο Φιλόσοφος ή Μαθηματικός και η εποχή του [σσ.129-153]
 -Κεφ.Ζ'.Ο Φώτιος ή ο κλασικισμός [σσ.154-183]
 -Κεφ.Θ'.Τα σχολεία από τον Βάρδα ως τον Κωνσταντίνο Πορφυρογέννητο [σσ.217-240]

Αναπληρώσεις μαθημάτων κα. Τηλιακού

Toμάθημα Αγγλικά Δ εξαμήνου που δε θα πραγματοποιηθεί λόγω φοιτητικών εκλογών την Τετάρτη 18/5, θα αναπληρωθεί την Πέμπτη 19/5 στην αίθουσα Γ ώρα 12-3.
Το  μάθημα Αγγλικά Β εξαμήνου που δε θα πραγματοποιηθεί λόγω φοιτητικών εκλογών την Τετάρτη 18/5, θα αναπληρωθεί την Πέμπτη 26/5 στην αίθουσα Γ ώρα 12-3.

Αναπλήρωση μαθήματος "Η αρχαιολογία του Μινωϊκού και Μυκηναϊκού Πολιτισμού"

Η αναπλήρωση του μαθήματος "Η αρχαιολογία του Μινωϊκού και Μυκηναϊκού Πολιτισμού" θα γίνει την Πέμπτη, 19.05.2016 στις 16.00-19.00, στην αίθουσα Γ ή Δ.

Σελίδες

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.