Αλλαγές στην ώρα συνεντεύξεων υποψηφίων για συμμετοχή στο Erasmus, 14. 4. 22.

H σειρά ωρών των συνεντεύξεων έχει αλλάξει και θα είναι τώρα ως εξής.  

Γρηγοριάδου          Χρυσή             554993        10. 00
Θεοδοσιαδης          Γεώργιος         555237       10. 10
Κρατση                   Αθηνά              554895       10. 20
Στογιαννός             Σπυρίδων       555172         10. 30
 
Το link παραμένει το ίδιο (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aIClxIhfjk9rto5H9HvbLhmTvDplo1u0gbaaFFrPZrTc1%40thread.tacv2/1649775536451?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22ca53a507-a7e0-40f8-9ca0-f87add2bb488%22%7d)
 
Α. Farrington
Συντονιστής προγράμματος Erasmus

Διδάσκων: 

Andrew Farrington

Διδάσκων: 
Κατηγορία: 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.