ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΤΙΕ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

Η B’ περίοδος της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του ΤΙΕ θα γίνει το Ιούλιο του 2021. Οι διαθέσιμες θέσεις ανέρχονται σε 10.
Όσοι φοιτητές επιθυμούν να συμμετάσχουν πρέπει να κάνουν τις παρακάτω ενέργειες:
Α. Να συμπληρώσουν από 24 μέχρι τις 26 Μαΐου, ηλεκτρονικά την αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα PractIS v1.0 της Πρακτικής Άσκησης του Δ.Π.Θ.:
https://praktiki.rescom.duth.gr/
 
Για την ορθή συμπλήρωση της αίτησης/δήλωσης οφείλουν να γνωρίζουν:
1. Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας
2. Α.Μ.Κ.Α.
3. Α.Φ.Μ.
4. Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (από Ε.Φ.Κ.Α.)
5. IBAN του Τραπεζικού τους Λογαριασμού
 
Β. Να επικοινωνήσουν άμεσα με τον Υπεύθυνο Καθηγητή και να προσκομίσουν ηλεκτρονικά τα κάτωθι έγγραφα:
1. Φωτοτυπία του Δελτίου Ταυτότητας
2. Εκτύπωση αποδεικτικού Α.Μ.Κ.Α από Κ.Ε.Π. ή από τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.amka.gr
3. Φωτοτυπία του εντύπου της έκδοσης του Α.Φ.Μ. από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
4. Εκτύπωση του Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.) ή βεβαίωση απογραφής στον Ε.Φ.Κ.Α. για τους νέους ασφαλισμένους
(βλ.: https://www.efka.gov.gr/el)
5. Δήλωση Τραπεζικού Λογαριασμού
6. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ή εκτύπωση μέσω e-banking, που
αναγράφεται ο αριθμός IBAN και οι δικαιούχοι του λογαριασμού
7. Υπεύθυνη δήλωση προϋποθέσεων για την Π.Α.
(https://praktiki.duth.gr/?page_id=1327)
 
Γ. Να αναζητήσουν Φορέα υποδοχής μέσω του Π.Σ. ΑΤΛΑΣ ή μέσω προσωπικής τους έρευνας και επικοινωνίας με τον υπεύθυνο του Φορέα για να εγγραφεί στο Π.Σ. ΑΤΛΑΣ
 
Δ. Οι φοιτητές/φοιτήτριες για ενημέρωσή τους μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Πρακτικής Άσκησης (ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΠΘ | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (duth.gr) ή να επικοινωνούν με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο (dstratig@he.duth.gr)
 
 
Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος
 
Δημοσθένης Στρατηγόπουλος
Επίκουρος Καθηγητής
 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.