Θανάσης Β. Κούγκουλος, Η αναπαράσταση του γενέθλιου τόπου στα διηγήματα του Γ. Μ. Βιζυηνού, Granada 2020, σσ. 200 (εκδ. Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas, Serie de Estudios Neogriegos 1).

              Η ευσύνοπτη αυτή μονογραφία αποτελεί την πρώτη έκδοση (αριθ. 1) της σειράς Estudios Neogriegos του Κέντρου Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών (Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas) του Πανεπιστημίου της Γρανάδας (Universidad de Granada). Βασίζεται σε ομότιτλη ανακοίνωσή του συγγραφέα στο 3ο Διεθνές Συμπόσιο Ιστορία και Πολιτισμός της Βιζύης, που διοργανώθηκε στη Βιζύη της Τουρκίας, στις 2-3 Νοεμβρίου 2007, από το Τμήμα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Trakyaτης Τουρκίας (Trakya Üniversitesi, Fen – Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü) και τον Τομέα Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το βιβλίο συνοδεύεται από αγγλική και τουρκική περίληψη, τριάντα δύο πίνακες (με αρχειακές και σύγχρονες φωτογραφίες της Βιζύης, χάρτες, σχεδιαγράμματα προσφύγων από τη Βιζύη και σχέδια) και δύο παραρτήματα.   
            Ο γενέθλιος τόπος στη διηγηματογραφία του Γ. Μ. Βιζυηνού προσεγγίζεται όχι αποκλειστικά από την πλευρά του συγγραφέα. Η ιδιαίτερη πατρίδα του Βιζυηνού, η Βιζύη της Ανατολικής Θράκης, μετασχηματίζεται στην πεζογραφία του σε εντοπιότητα του πλαστού αφηγητή ή του ήρωα. Ως εκ τούτου, συντίθεται μία δυναμική εικόνα του γενέθλιου τόπου, που προκύπτει αβίαστα από τα κείμενα και δεν επιβάλλεται μονομερώς από τη βιογραφία του λογοτέχνη. Η αναπαράσταση του γενέθλιου τόπου της Βιζύης αναλύεται σε δύο παράλληλους άξονες: α. τη σύγκριση της λογοτεχνικής γεωγραφίας με την υπαρκτή τοπογραφία της Βιζύης και β. τη σημειωτική λειτουργία του γενέθλιου τόπου μέσα στο μυθοπλαστικό σύμπαν.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.