Εκδόσεις των μελών του Εργαστηρίου Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Θανάσης Β. Κούγκουλος (επιμ.), Το ελληνικό «λαϊκό» μυθιστόρημα του 19ου αιώνα, Αθήνα 2021, σσ. 546 (εκδ. Gutenberg). ISBN: 978-960-01-2190-2.

Θανάσης Β. Κούγκουλος, (επιμ.), Το ελληνικό «λαϊκό» μυθιστόρημα του 19ου αιώνα, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης - Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών - Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας - Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Μελέτες Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 8) - Gutenberg, Αθήνα 2021, 546 σελ.ISBN: 978-960-01-2190-2.
 

Θανάσης Β. Κούγκουλος, Η αναπαράσταση του γενέθλιου τόπου στα διηγήματα του Γ. Μ. Βιζυηνού, Granada 2020, σσ. 200 (εκδ. Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas, Serie de Estudios Neogriegos 1).

              Η ευσύνοπτη αυτή μονογραφία αποτελεί την πρώτη έκδοση (αριθ. 1) της σειράς Estudios Neogriegos του Κέντρου Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών (Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas) του Πανεπιστημίου της Γρανάδας (Universidad de Granada).

Αλέξανδρος Καπανιάρης, Ψηφιακή Λαογραφία και Εκπαίδευση, Εμπλουτισμένα Μέσα & Καινοτόμες Προσεγγίσεις τη Διδακτική του Λαϊκού Πολιτισμού, Αθήνα 2020, σσ.400 (εκδ. Πεδίο).

Η ιδέα για τη δημιουργία αυτής της έκδοσης, προήλθε μετά από την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής με θέμα «Λαϊκός Πολιτισμός και Εκπαίδευση: Ο ρόλος της Πληροφορικής και των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην παραγωγή ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Αλέξανδρος Γ. Καπανιάρης, Αρχειακή Εθνογραφία & Αναγνώσεις σε Ψηφιακό Περιβάλλον: «Συνομιλώντας» με τα αρχεία των Πηλιορειτών εν Αιγύπτω, Βόλος 2020, σσ. 160 (εκδ. ιδιόμελον).

Το βιβλίο προλογίζει ο  Μανόλης Βαρβούνης, Καθηγητής Λαογραφίας και Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορία & Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιο Θράκης. Ο παρών τόμος αποτελεί τη δημοσίευση της μεταδιδακτορικής έρευνας του Αλέξανδρου Καπανιάρη με θέμα «Αρχειακή Εθνογραφία & Αναγνώσεις σε Ψηφιακό Περιβάλλον: «Συνομιλώντας» με τα αρχεία των Πηλιορειτών Εν Αιγύπτω», η οποία εκπονήθηκε στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. Μανώλη Βαρβούνη.

Σελίδες

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.