Εισαγωγή στην Ιστορία του Νέου, Νεότερου και Σύγχρονου Ελληνισμού

Στο πρώτο μέρος (τρεις εβδομάδες) στόχος του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές/ φοιτήτριες, πρώτον, τους επιστήμονες που έχουν ασχοληθεί με την «Ιστορία του Νέου Ελληνισμού» από τη γένεση της ελληνικής εθνικής ιστοριογραφίας ως σήμερα και το έργο τους, δεύτερον, τα σημαντικότερα επιστημονικά ιδρύματα στα οποία θεραπεύεται το γνωστικό αντικείμενο, τρίτον, τα επιστημονικά περιοδικά και τα καθιερωμένα συνέδρια και συμπόσια που είναι αφιερωμένα στη μελέτη της «Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού» και, τέταρτον, τις κατηγορίες των άμεσων και έμμεσων πηγών που χρησιμοποιούν οι επιστήμονες που θεραπεύουν το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Στο δεύτερο μέρος (τρεις εβδομάδες) περιγράφεται το γνωστικό αντικείμενο της «Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού». Συγκεκριμένα, εξετάζεται συνοπτικά η πορεία του Ελληνισμού από τον 12ο – 13ο αιώνα ως το 1821. Επισημαίνονται οι βασικοί σταθμοί αυτής της πορείας και ιδιαίτερα οι σημαντικές αλλαγές στον οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό βίο που είχαν ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση του ελληνικού έθνους και την χειραφέτησή του στον 19ο αιώνα. Στο τρίτο μέρος (τέσσερις εβδομάδες) παρουσιάζονται ειδικά οι λατινικές κυριαρχίες στον ελληνικό χώρο, η εναλλαγή βενετών και οθωμανών κυριάρχων και οι πολιτιστικές επιδράσεις στους κατοίκους. Τέλος, στο τέταρτο μέρος (τέσσερις εβδομάδες) εξετάζονται η συγκρότηση του ελληνικού κράτους και οι κυριότεροι σταθμοί της εξέλιξής του κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα.

Ζώνη: 
Υποχρεωτικό
Εξάμηνο: 
3ο
ECTS: 
4.50
Κωδικός: 
55ΔΥ1
Ακαδημαϊκό έτος: 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.