2019-20

Φυσική Ανθρωπολογία – Οστεολογία

Η εξέλιξη του το σκελετικού συστήματος. Ο σκελετός του ανθρώπου. Ιστολογία οστών, χημική δομή, ανάπτυξη και λειτουργία. Προσδιορισμός φύλου και ηλικίας. Απολίθωση, Μουμιοποίηση και Ταφονομία. Παλαιοπαθολογία.

Το Κράτος των Μαμελούκων της Αιγύπτου και της Συρίας (1250-1517)

Στόχος του μαθήματος είναι η ανάλυση και η μελέτη του κράτους που δημιουργήθηκε από τους Μαμελούκους (στρατιωτικούς δουλικής καταγωγής) στην Αίγυπτο και στη Συρία  κατά τον ύστερο μεσαίωνα και την πρώιμη σύγχρονη εποχή.
Το κράτος αυτό αποτέλεσε τη μεγαλύτερη πολιτική, στρατιωτική και οικονομική δύναμη της Εγγύς Ανατολής μέχρι την κατάκτησή του από τους Οθωμανούς και την ενσωμάτωσή του στο Οθωμανικό Κράτος.

Σχολική παιδαγωγική

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τα σύγχρονα ζητήματα της Παιδαγωγικής του Σχολείου, μέσω της εξέτασης, συζήτησης και του προβληματισμού της σχετικής βιβλιογραφίας και των ερευνών που υπάρχουν στο εν λόγω πεδίο. Θα επιχειρηθεί, ειδικότερα, η αποτελεσματική σύνδεση των παιδαγωγικών θεωριών με την εκπαιδευτική διαδικασία, λαμβάνοντας, βέβαια, υπόψη το κοινωνικό-πολιτισμικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο. Θα παρουσιαστούν, ακόμη, βασικά ζητήματα αγωγής και εκπαίδευσης, τα οποία θα συνδεθούν με τον θεσμό και τις λειτουργίες του σχολείου.

Σχεδιασμός και εφαρμογή ψηφιακών διδακτικών σεναρίων

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αναπτύξουν τις δεξιότητες εκείνες που απαιτούνται για την κατασκευή ψηφιακών διδακτικών σεναρίων που θα αναδεικνύουν την ποικιλία διδακτικών μέσων και υπηρεσιών που προσφέρουν οι νέες  τεχνολογίες στην εκπαίδευση και θα αξιοποιούν τους Η/Υ ως γνωστικά εργαλεία. Σκοπός είναι οι φοιτητές να είναι σε θέση να επιλέξουν διδακτικές στρατηγικές οι οποίες θα διευκολύνουν τη χρήση των Τ.Π.Ε. και θα συμβαδίζουν με τις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές θεωρίες.

Σελίδες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δ.Π.Θ.

Επικοινωνία

Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας

Παναγή Τσαλδάρη 1
Κομοτηνή, 69100

Τηλ: 25310-39462
Fax: 25310-39483

Email: secr@he.duth.gr

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.