Συνεντεύξεις υποψηφίων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus, 2020 - 2021, 22.4.21.

Οι εξής παρακαλούνται να παραβρεθούν για συνέντευξη εξ αποστάσεως στις εξής ώρες στις 22.4.21. σχετικά με την αίτησή τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus 2021 - 2022.
 
1. Ευαγγελοπούλου Αικατερίνη Ειρήνη, 554824: 10. 00 - 10.10.
2. Καμπάκ Αρζού, 554541: 10.10 - 10.20
3. Πετσαλάκη Μαρία, 554910: 10. 20 - 10. 30.
 
Το σχετικό link θα είναι: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ade5a8a0338464096899cfe306cd8ca0a%40thread.tacv2/1613385776342?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22ca53a507-a7e0-40f8-9ca0-f87add2bb488%22%7d
 
A. Farrington,
Συντονιστής Προγράμματος Erasmus

Διδάσκων: 
Κατηγορία: 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.