ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ

 Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοίνωσε τους πίνακες επιλεγέντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων υποψηφίων του προγράμματος υποτροφιών με τίτλο «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών / Ερευνητριών», 1ος Κύκλος, ΕΣΠΑ 2014-2020 σύμφωνα με τις Κανονιστικές Διατάξεις του προγράμματος όπως ορίζονται στην υπ. αριθμ. ΚΥΑ 125659/ΓΔ6/28-07-2016 του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ 2602/τ.Β’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της οικείας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό ΑΔΑ: 62ΒΦ4653ΠΣ-ΘΓΤ και της 8η /21-02-2017 Συνεδρίας του Δ.Σ του Ι.Κ.Υ.
Ο κ. Γεώργιος Κούζας δρ. λ., ο οποίος εκπονεί μεταδιδακτορική έρευνα στο Τμήμα μας με θέμα «Σύγχρονες μορφές προφορικότητας και «ανεπίσημη» επικοινωνία: Διαδόσεις και κοινωνικοί σχολιασμοί σε ένα δήμο της Αττικής. Μια λαογραφική και εθνογραφική προσέγγιση», και συγκεκριμένα στο «Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας» με επιβλέποντα τον διευθυντή του Εργαστηρίου Καθηγητή κ. Μ. Γ.  Βαρβούνη υπέβαλε αίτηση και πρόταση για την χρηματοδότηση της μεταδιδακτορικής του έρευνας στο ΙΚΥ (Πρόγραμμα Υποτροφιών στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών / Ερευνητριών»), συμπεριλαμβάνεται στους επιτυχόντες για τον Τομέα των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών - κατεύθυνση ανθρωπιστικών επιστημών, του οποίου η έρευνα θα χρηματοδοτηθεί με υποτροφία από το ΙΚΥ.
Η πρότασή του κατατάχθηκε 4η ανάμεσα στις επιλεγείσες, δεδομένου ότι συνολικά 31 προτάσεις επελέγησαν να χρηματοδοτηθούν για τις ανθρωπιστικές επιστήμες πανελλαδικά, ενώ στο ΙΚΥ υπεβλήθησαν πάνω από 1700 αιτήσεις χρηματοδότησης μεταδιδακτορικής έρευνας σε όλα τα επιστημονικά πεδία.
Η επιτυχία αυτή του κ. Κούζα και του προγράμματος μεταδιδακτορικής έρευνας που εκπονεί αποτελεί διάκριση αριστείας για το επίπεδο της ακαδημαϊκής και ερευνητικής εργασίας που υλοποιείται στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ και ειδικότερα για τις ερευνητικές δραστηριότητες του «Εργαστηρίου Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας» του Τμήματος.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.