Ο βυζαντινός πολιτισμός

Στόχος του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές-τριες πτυχές και τομείς του μεγαλειώδους και προηγμένου -για τα δεδομένα της εποχής- πολιτισμού που ανέπτυξε το Βυζάντιο. Εξετάζονται η βυζαντινή κοινωνία, η καθημερινή ζωή των ανθρώπων στην ύπαιθρο και στις πόλεις, η κρατική διοίκηση, ζητήματα όπως η φιλανθρωπία, η εκπαίδευση, η εκκλησία, ο μοναχισμός και η ακτινοβολία του Βυζαντίου στους γειτονικούς λαούς. Επιπλέον, παρουσιάζονται αναλυτικά η μεσαιωνική ελληνική γραμματεία και ο πνευματικός πολιτισμός. Δεν γίνεται αναφορά στις διάφορες μορφές τέχνης που άκμασαν στο Βυζάντιο (αυτά τα θέματα αναπτύσσονται λεπτομερειακά στα σχετικά γνωστικά αντικείμενα που αφορούν τη Βυζαντινή Τέχνη).

Ζώνη: 
Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας
Επιστημονικό Πεδίο: 
Βυζαντινή Ιστορία
Εξάμηνο: 
Χειμερινό
ECTS: 
4.50
Κωδικός: 
55ΥΕΙ11
Ακαδημαϊκό έτος: 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.