Σύγχρονη εθνογραφική θεωρία και πρακτική

Το μάθημα περιλαμβάνει καταρχάς την αποσαφήνιση της έννοιας «Εθνογραφία» και την ιστορική της εξέλιξη. Επιδιώκεται, λοιπόν, να κατανοήσουν οι φοιτητές τη σχέση Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας από τη μια μεριά, και Εθνογραφίας από την άλλη, τόσο στο πλαίσιο του λεγόμενου «Εθνογραφικού Ρεαλισμού», δηλαδή την κλασική εκδοχή της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, όσο και στο πλαίσιο της «Πολιτισμικής Κριτικής», που ανανέωσε την επιστημολογική συζήτηση για την Κοινωνική Ανθρωπολογία και την Εθνογραφία. Στη συνέχεια επιδιώκεται η συστηματική διδασκαλία των μεθοδολογικών εργαλείων της εθνογραφικής προσέγγισης (συμμετοχική παρατήρηση, συνέντευξη, ημερολόγιο κ.λπ.) στο πλαίσιο των ποιοτικών μεθόδων έρευνας, με τις οποίες οι φοιτητές του Τμήματος είναι εξοικειωμένοι από τον υποχρεωτικό κύκλο μαθημάτων του προγράμματος Σπουδών. Στο πλαίσιο του μαθήματος προβλέπεται προαιρετική εκπόνηση εθνογραφικής εργασίας από τους φοιτητές, η οποία συνυπολογίζεται στην τελική αξιολόγηση του μαθήματος που είναι προφορική. Το μάθημα είναι προαπαιτούμενο για την επιλογή του μαθήματος «Εθνογραφίες του ελλαδικού χώρου και έρευνα πεδίου».

Ζώνη: 
Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας
Επιστημονικό Πεδίο: 
Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία
Εξάμηνο: 
Χειμερινό
ECTS: 
4.50
Κωδικός: 
55ΕΥΕ2
Ακαδημαϊκό έτος: 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.