Νεολιθικός πολιτισμός στη Βόρεια Ελλάδα

Αντικείμενο της σειράς μαθημάτων είναι ο υλικός πολιτισμός, η χωροταξική οργάνωση και η αρχιτεκτονική των νεολιθικών κοινωνιών στην περιοχή της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Θράκης. Παρουσιάζεται η ιστορία της αρχαιολογικής έρευνας στην ευρύτερη περιοχή της βόρειας Ελλάδας, και τα προβλήματα χρονολόγησης των επιμέρους φάσεων της νεολιθικής περιόδου. Έμφαση δίνεται στις ερμηνευτικές προτάσεις σχετικά με την αρχή του παραγωγικού σταδίου στην Ελλάδα, για την κοινωνική οργάνωση των νεολιθικών κοινωνιών έτσι όπως αυτές αποτυπώνονται στην οργάνωση και στη χρήση του χώρου στο ενδοκοινοτικό και στο διακοινοτικό επίπεδο, στα δίκτυα ανταλλαγών και στον ρόλο τους στην κοινωνική οργάνωση των νεολιθικών κοινωνιών. Ο στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των διαδικασιών που συνέβαλλαν στις αλλαγές στις νεολιθικές κοινωνίες.

Ζώνη: 
Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας
Επιστημονικό Πεδίο: 
Αρχαιολογία
Εξάμηνο: 
Εαρινό
ECTS: 
4.50
Κωδικός: 
55ΕΣΤΗ47
Ακαδημαϊκό έτος: 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.