Κοινωνικές και εθιμικές πρακτικές στον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό

Σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία των φοιτητών με τις μορφές των σύγχρονων τελετουργιών, όπως αυτές διαπιστώνονται στον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό, να γνωρίσουν τις βασικές κοινωνικές και ιδεολογικές παραμέτρους που διέπουν την λειτουργία και τον σχηματισμό τους, και να κατανοήσουν την έννοια της εξέλιξης και διαχείρισης των παλαιότερων μορφών παράδοσης, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους αυτές λειτουργούν. Επίσης να δουν την λειτουργία φαινομένων όπως η εκκοσμίκευση, η εισαγωγή πολιτισμικών προτύπων, ο φολκλορισμός και η πολιτισμική παγκοσμιοποίηση στην πράξη, με συγκεκριμένα παραδείγματα από τον σύγχρονο εθιμικό βίο του ελληνικού λαού.

Ζώνη: 
Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Εθνολογίας
Επιστημονικό Πεδίο: 
Λαογραφία
Εξάμηνο: 
Εαρινό
ECTS: 
4.50
Κωδικός: 
55ΕΕ1409
Ακαδημαϊκό έτος: 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.