Ιστορία της Βυζαντινής παιδείας

Αρχικά συνοψίζεται η παιδεία και η εκπαίδευση κατά την αρχαιότητα, τους ελληνιστικούς και ρωμαικούς χρόνους. Στη συνέχεια διερευνάται η τύχη της αρχαίας ελληνικής (ειδωλολατρικής) γραμματείας στο πρώιμο Βυζάντιο. Παρουσιάζεται η πρωτοβάθμια (στοιχειώδης) και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (εγκύκλιος παίδευσις) των Βυζαντινών, η οργάνωση του πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης (425), η σχολή της Μαγναύρας (μέσα του 9ου αι.), η κρατική νομική σχολή (μέσα του 11ου αι.), καθώς και η πατριαρχική σχολή της Κωνσταντινούπολης (12ο αι.). Στόχος του μαθήματος είναι όχι μόνο να μελετηθεί το ζήτημα της εκπαίδευσης στο Βυζάντιο, αλλά να έλθουν οι φοιτητές σε επαφή και με τα διάφορα γραμματειακά είδη που αναπτύχθηκαν στη Βυζαντινή αυτοκρατορία, όπως η αγιολογία, η ιστοριογραφία, η χρονογραφία, η επιστολογραφία, η λόγια και δημώδης λογοτεχνία.

Ζώνη: 
Υποχρεωτικό κατ' Επιλογή Κατεύθυνσης Ιστορίας
Επιστημονικό Πεδίο: 
Βυζαντινή Ιστορία
Εξάμηνο: 
Εαρινό
ECTS: 
4.50
Κωδικός: 
55ΕΠΕΖ48
Ακαδημαϊκό έτος: 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.